Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyposażenia dla instruktorów / skoczków spadochronowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia dla instruktorów / skoczków spadochronowych

Data zamieszczenia: 2024-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Gliwicach
ul. Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
tel. 261111227, fax. 261111232, tel. 261-111-494
4wog.stl@ron.mil.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261111227, fax.
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyposażenia dla instruktorów / skoczków spadochronowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2- formularz ofertowy

Dokument nr: 4WOG-4300.2310.9.2024

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin złożenia oferty:
Termin: 21.06.2024 r. do godz. 12.00
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej e-mailem na adres: 4wog.stl@ron.mil.pl
lub w formie papierowej w zaklejonej kopercie na adres:
4 WOG, Ul. Gen. Andersa 47, 44-121 Gliwice (kancelaria jawna).

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zmówienia:
27 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
zamówienia o wartości mniejszej niż 100 000,00 zł
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamówionego asortymentu z uwagi na cenę jednostkową brutto.
WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJA ZAMÓWIENIA PROSIMY O ZŁOŻENIE OFERTY
Na kopercie należy umieścić pieczęć lub nazwę wykonawcy oraz napis:
DOTYCZY ZAMÓWIENIA NA:.................................
NR SPRAWY:.............................................
NIE OTWIERAĆ DO DNIA:..................................
POUCZENIE: W przypadku braku powyższego oznaczenia opakowania oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie mogące wyniknąć z tego powodu.
2. Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
(każde z kryteriów musi posiadać wagę procentową - łącznie 100%)
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania.
4. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
o Oświadczenie, że oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w specyfikacji.
o Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 roku, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę należy wliczyć:
1) wartość dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
3) wszystkie koszty wykonania i dostarczenia zamówienia.
Cena podana przez Wykonawcę za usługę/dostawę/robotę budowlaną* jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
7. Oferta w wersji papierowej otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.

Kontakt:
8. Pytania do treści zapytania ofertowego można kierować na nr 261-111-494 lub przesłać na adres e-mail: 4wog.stl@ron.mil.pl w przypadku uznania zasadności zadanego pytania Zamawiający udzieli wyjaśnień.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.