Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
27761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont dachu sali gimnastycznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont dachu sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
powiat: strzyżowski
przetargi@czudec.pl, tel.: (17) 71 72 155
przetargi@czudec.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Czudec
Wadium: ---
Nr telefonu: przetargi@czudec.pl,
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu Sali gimnastycznej w Nowej Wsi obejmującego zakresem:

demontaż istniejącego pokrycia - dachówka ceramiczna - należy zachować istniejącą dachówkę, a w przypadku braku możliwości pozyskania dachówki o podanych parametrach dopuszcza się jej wymianę po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków,
demontaż istniejących obróbek blacharskich,
demontaż istniejącej konstrukcji drewnianej dachu,
wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu,
wykonanie porycia dachowego przy użyciu zdemontowanej dachówki,
montaż nowych obróbek blacharskich oraz orynnowania,
wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku.

Nowe elementy mają być odzwierciedleniem elementów oryginalnych, należy odtworzyć ich wygląd z fazowaniem wg stanu istniejącego.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. Przedmiar robót załączony do ogłoszenia służy tylko jako pomoc w określeniu kwoty ryczałtowej za wykonanie w/w roboty budowlanej. Ilości podane w tym opracowaniu są orientacyjne i pomocnicze.

Dokument nr: ZP.271.2.6.2024

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21 czerwca 2024 r., do godz. 14:30

Oferta może zostać przesłana w poniższy sposób:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@czudec.pl,
za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Czudec, Ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec,
osobiście w: Gmina Czudec, Ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zadania: do 30 września 2024 r.

Wymagania:
Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.).
Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania.
5) Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawcę, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - stosowne oświadczenie zawarte jest w formularzu ofertowym.
7) Kryteria oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Cena

100%

P = (Cmin : C) x 100

Cmin - cena najmniejsza

C - cena badana

P - ilość punktów

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

8) Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.czudec.pl

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Uwagi:
11) Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Czudec. Kontakt: ul. Starowiejska 6, 38-120 Czudec; e-mail: ugczudec@czudec.pl, tel. +48 17 717 21 00. Pytania, wnioski, inspektor ochrony danych: daneosobowe@czudec.pl. Cel wykorzystania: prowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 130 000 zł; składanie zapytań ofertowych; prowadzenie korespondencji; dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; weryfikowanie wiarygodności biznesowej wykonawców; zawieranie i wykonywanie umów o realizację zamówienia publicznego; prowadzenie rachunkowości, zarządzanie roszczeniami; wykonywanie czynności kancelaryjnych. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://www.czudec.pl zakładka ,,RODO" oraz https://bip.czudec.pl zakładka ,,Ochrona danych osobowych (RODO)".

Prawo do sprzeciwu: Prawo do sprzeciwu przysługuje w stosunku do danych osobowych, wykorzystywanych do prowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego, zarządzania roszczeniami oraz do wykonywania czynności kancelaryjnych. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie. Uznanie sprzeciwu skutkuje usunięciem danych osobowych, wykorzystywanych w danym postępowaniu. Sprzeciw uwzględnimy tylko w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na Państwa szczególną sytuację. Proszę uzasadnić sprzeciw, aby zwiększyć szanse na jego uwzględnienie. Uzasadniając sprzeciw proszę dokładnie opisać na czym polega szczególny charakter sytuacji, w której się Państwo znajdujecie. Należy wyjaśnić czym różni się Państwa sytuacja od sytuacji innych osób, których dane wykorzystujemy w tych samych celach.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów:

Piotr Piękoś - kierownik referatu inwestycji

tel.: (17) 71 72 155

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.