Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Zakopane
Kościuszki 13
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
18 20 20 448
przetargi@zakopane.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: 18 20 20 448
Termin składania ofert: 2024-07-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) zapewnienie całorocznego, prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego zgodnie z Kalendarzem świeceń,
b) zapewnienie całorocznego, prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
c) konserwację i bieżące naprawy systemu oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
d) usuwanie awarii i likwidację szkód na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
e) przestrzeganie terminarza napraw sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
f) przyjmowanie całodobowo przez 7 dni w tygodniu zgłoszeń od mieszkańców lub osób upoważnionych przez Burmistrza Miasta Zakopane, dotyczących awarii sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
g) prace remontowe - planowane na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego,
h) konserwację i bieżące naprawy oświetlenia indywidualnego obiektów kubaturowych,
i) współpracę z Wykonawcą iluminacji świątecznej,
j) inne prace na sieci oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

CPV: 50232000-0

Dokument nr: 2024/BZP 00368035, BZP.271.30.2024

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Podstawą prawną udzielenia zamówienia jest art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie faktyczne: Spółka ,,TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej Spółka) powołana
została przez Radę Miasta Zakopane celem wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Zakopane. Zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w katalogu zadań własnych gminy wymienione są zadania w zakres których
wchodzą usługi stanowiące przedmiot zamówienia. Gmina Miasto Zakopane sprawuje nad Spółką całkowitą kontrolę
odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne
oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami Spółki. Ponadto ponad 90% działalności Spółki dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez Gminę. Gmina Miasto Zakopane jest właścicielem 100% udziałów w Spółce, a zatem w kontrolowanej osobie prawnej nie ma udziału kapitału prywatnego.
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ,,TESKO" Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
5.1.2.) Ulica: Szymony 17a
5.1.3.) Miejscowość: Zakopane
5.1.4.) Kod pocztowy: 34-500
5.1.5.) Województwo: małopolskie
5.1.6.) Kraj: Polska

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.