Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa układu zasilania wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego i układu SZR

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa układu zasilania wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego i układu SZR

Data zamieszczenia: 2024-06-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE
Mogilska 109
31-571 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: 12 615 54 44
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/439583
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 12 615 54 4
Termin składania ofert: 2024-06-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa układu zasilania KPP w Oświęcimiu wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego i układu SZR
Opis postępowania: AG.B.0162.1.2024.102.PA Kraków 14.06.2024r

ZAPYTANIE CENOWE

pn. "Przebudowa układu zasilania KPP w Oświęcimiu wraz z podłączeniem agregatu prądotwórczego
i układu SZR"

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Decyzji Nr 58/2021 z dnia 4 listopada 2021r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Informacje ogólne:

1. Ofertę należy przesłać w sposób:

Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać do dnia 21.06.2024r do godz.15.00 za pośrednictwem platformy zakupowej na adres: https://malopolska-policja.eb2b.com.pl, zakładka ,,Postępowania" a ,,Lista postępowań otwartych".

W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z działem HelpDesk EB2B - kontakt w stopce strony internetowej.

2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowę układu zasilania wraz z podłączeniem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego Fogo typu FD 60 I-C, 48 kW z układem SZR należy wykonać według projektu technicznego, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania cenowego.
Dodatkowo należy:

1. Wykonać pomiary elektryczne pomontażowe oraz dokumentację powykonawczą,

2. Uruchomić agregat prądotwórczy oraz przeprowadzić próby na biegu jałowym oraz pod obciążeniem przy symulowanym zaniku napięcia z sieci energetycznej.

Wykonawca jest również zobowiązany do:

1. Opracowania planu zasilania budynku Komendy na czas prowadzenia prac oraz zapewnienia zasilania rezerwowego budynku Komendy na czas przebudowy rozdzielni elektrycznej. Dopuszcza się zasilanie tymczasowe z istniejącego agregatu prądotwórczego lub innego źródła prądu. Paliwo do agregatu prądotwórczego na czas prac zapewnia wykonawca.

2. Zgłoszenia gotowości odbioru prac w zakresie nowego układu pomiarowo - rozliczeniowego do dystrybutora energii elektrycznej tj. firmy Tauron Dystrybucja.

Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia:

1. Kable, układ SZR, wyłącznik p.poż, układ pomiarowo - rozliczeniowy oraz pozostały osprzęt instalacyjny dostarczy Wykonawca,

2. Do oferty należy załączyć wykaz osprzętu planowanego do zabudowy z podaniem typu urządzeń oraz producentów,

3. Prace powinny być prowadzone w sposób zapewniający ciągłość zasilania budynku. Dopuszcza się przerwy w zasilaniu na czas wykonywania przepięć zasilania. O planowanych wyłączeniach należy informować użytkownika z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem i realizować je w godz.ch zmniejszonego obciążenia,

4. Warunki gwarancji: 24 miesięczna na wykonaną usługę oraz na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia jednak nie krótsza niż gwarancja producenta,

5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury - przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto,

6. Podstawę do wystawienia faktury VAT będą stanowiły protokół odbioru usługi potwierdzony przez użytkownika,

7. Fakturę należy wystawić i przesłać do: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim,

8. Termin związania z ofertą: 30 dni kalendarzowych,

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usługi w z zależności od wartości najkorzystniejszej oferty oraz od posiadanych środków finansowych,

10. Po przeprowadzeniu próby agregatu pod obciążeniem wykonawca zobowiązany będzie do przywrócenia zasilania obiektu z sieci energetycznej do stanu z przed testów,

11. Istnieje możliwość przyprowadzenia oględzin miejsca prac przed złożeniem oferty,

12. Zamawiający przewiduje zawarcie z Wykonawcą umowy na realizację prac.

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od otrzymania zamówienia

V. Miejsce realizacji zamówienia: KPP w Oświęcimiu, Ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim

VI. Telefony kontaktowe w sprawie:

- Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, tel.: 47 83 26 290

- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel.: 47 83 54 912/920.

VII. Kryteria badania, oceny i wyboru ofert:

- najniższa cena,

- doświadczenie w uruchamianiu, serwisowaniu i naprawie agregatów prądotwórczych potwierdzone

co najmniej dwoma rekomendacjami przedłożonymi na prośbę Zamawiającego.

VIII. Załączniki:

- skan projektu technicznego

- zdjęcia rozdzielni elektrycznej,

- wzór przedstawienia oferty.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: AG.B.0162.1.2024.102.PA

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/439583
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-06-14 15:30 2024-06-21 15:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia: KPP w Oświęcimiu, Ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim
Termin realizacji zamówienia: do 30 dni roboczych od otrzymania zamówienia

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
Telefony kontaktowe w sprawie:

- Komenda Powiatowa w Oświęcimiu, tel.: 47 83 26 290

- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel.: 47 83 54 912/920.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.