Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie badań geologicznych nasypów antropogenicznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie badań geologicznych nasypów antropogenicznych

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
powiat: Warszawa
22 3910491, 506 018 109
oferty.ogn@mpo.com.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 3910491, 506 018
Termin składania ofert: 2024-06-25 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Wykonanie badań geologicznych nasypów antropogenicznych znajdujących się na działce o nr. ew.
49/5 w obr. 2-11-15 należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z
o.o. przy Ul. Gen. Sosnkowskiego 4
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Kompleksowe badanie nasypu antropogenicznego na nieruchomości Zamawiającego,
oznaczonej zgodnie z ewidencją gruntów w oparciu o sposób ich użytkowania na danym
terenie symbolem Bi jako inne tereny zabudowane.
Zamówienie obejmuje rozpoznanie materiału z jakiego wykonany jest nasyp antropogeniczny i
wykonanie badania geologicznego w celu określenia stanu faktycznego przedmiotowego
nasypu. Wykonawca we własnym zakresie określi:
a)ilość sekcji w celu dokonania poboru próbek;
b)głębokość poboru próbek.
2. Ręczne pobranie, rozpoznanie składowanego materiału i badanie geologiczne materiału
zgromadzonego w betonowym silosie.
3. Wykonanie próby kontrolnej/badania geologicznego gruntu poza obrysem nasypu pod kątem
ewentualnego skażenia.
4. Dostarczenie wyników badań geologicznych w formie papierowej (2 egz.) oraz
na nośniku elektronicznym (1 egz.)
Badania geologiczne należy przeprowadzić zgodnie z podstawą Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Dz.U.2016 poz. 1395.
Badania laboratoryjne próbek gruntów pod względem obecności analizowanych pierwiastków i
związków chemicznych należy wykonać w laboratorium akredytowanym.
W badaniach należy określić stężenia pierwiastków i związków tj.:
-związki ropopochodne w podziale na grupę benzyn (C6-C12) i grupę oleju mineralnego
(C12-C35)
-wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: suma WWA + 15 związków z grupy WWA,
(komplet wg listy EPA) - w tym w tym 10 związków kryteryjnych wg Rozporządzenia MŚ z
01.09.2016 r.: naftalen, antracen, chryzen, benzo(a)antracen, dibenzol(a,h)antracen, benzo(a)piren,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, bezno(ghi)perylen, indenol(1,2,3-c,d)piren; M-związki monoaromatyczne (BTEX): benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen, m+p ksylen, styren.
-metale i metaloid (arsen, bar, chrom, cynk, cyna, kadm, miedź, molibden, nikiel, kadm, kobalt,
ołów, rtęć).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dn.: 2024-06-25 o godz. 12:00
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: oferty.ogn@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: Ul. Obozowa 43

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2024-07-15.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Paweł Ogniewczuk
Tel. kontaktowy: 22 3910491, 506 018 109

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.