Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Sukcesywna dostawa artykułów chemiczno -przemysłowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sukcesywna dostawa artykułów chemiczno -przemysłowych

Data zamieszczenia: 2024-06-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie
ul Jana Pawła II 52
66-100 Sulechów
powiat: zielonogórski
Tel. 68 4782253
k.dsia@pomocsulechow.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Sulechów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 68 4782253
Termin składania ofert: 2024-06-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracam się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sukcesywną dostawę artykułów chemiczno -przemysłowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w II półroczu 2024
I. Zakres dostaw obejmuje artykuły zgodnie z załączonym formularzem cenowym stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 2

Dokument nr: OPS.SŚ.252.9.2024

Składanie ofert:
W przypadku zainteresowania realizacją niniejszego zamówienia proszę o wypełnienie załączonego formularza oferty - załącznik nr 1, formularza cenowego - załącznik od nr 2 oraz danych Wykonawcy - załącznik nr 3 i przesłanie do dnia 27.06.2024 r. do godz. 12:00 za pomocą poczty elektronicznej w formie podpisanego pdf. na adres: e-mail: k.dsia@pomocsulechow.pl lub złożenie osobiście w siedzibie OPS w Sulechowie.
z dopiskiem:
,,DOSTAWA artykułów chemiczno - przemysłowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w II półroczu 2024 ,,

Miejsce i termin realizacji:
a) Termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r., sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego
b) Termin realizacji poszczególnych dostaw - każdorazowo wraz z fakturą - nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia złożenia zamówienia jednostkowego.
c) dostawa do siedziby Zamawiającego na koszty Dostawcy.

Wymagania:
Termin ważności oferty wynosi 30 dni.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: ceny -100%.
Postępowanie prowadzone jest poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm).
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 0112.15.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie: ustalenia procedur udzielania zamówień publicznych.
a) Podstawą do określenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku od nr 2- formularz cenowy. Do wyceny należy przyjąć ilości wskazane na pół roku.
Ceny jednostkowe netto z oferty Wykonawcy, muszą uwzględniać w swej wartości wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności transport do siedziby Zamawiającego, zabezpieczenie i rozładunek dostarczonych artykułów.
b) Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z załącznikiem od nr 2, a następnie łączną wartość brutto należy przenieść do formularza ,,OFERTA" - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
c) Wszędzie gdzie zostały użyte nazwy własne produktów zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (tzn. o takiej samej lub lepszej jakości). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, w domyśle. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia publicznego, tj. produktów innych producentów niż wymienione w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem, by ich parametry jakościowe były co najmniej takie same jak parametry i cechy produktów
wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełniania wymagań, wybrany Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego specyfikację produktu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę, która ma zawierać wyszczególnione cechy charakterystyczne, potwierdzające zgodność oferowanego asortymentu z asortymentem opisanym przez Zamawiającego (skład, wagę, gramaturę itp.).
d) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
e) Oferowane produkty muszą być dobrej jakości, spełniać parametry jakościowe określone dla danego asortymentu.
f) Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie.
g) Ilości podane w załączniku cenowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zapotrzebowania. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
h) ceny jednostkowe netto dotyczące przedmiotu zamówienia nie ulegną zmianie przez pierwszy kwartał trwania Umowy. W kolejnych miesiącach ceny mogą ulec zmianie, (po przeprowadzeniu negocjacji z Zamawiającym i podpisaniu aneksu do Umowy).
Prowadzący postępowanie zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez rozstrzygnięcia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Wszelkich informacji udziela:
- Dorota Muszkieta w godzinach urzędowania, k.dsia@pomocsulechow.pl tel. 68 4782253

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.