Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6812z ostatnich 7 dni
26440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeprowadzenie w budynku przeglądu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie w budynku przeglądu

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU
ul. Staszica 3
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel. (32) 4787404
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (32) 4787404
Termin składania ofert: 2024-06-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zadania:
Przeprowadzenie w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju :
a. corocznego przeglądu instalacji elektrycznej, w tym instalacji przeciwoblodzeniowej rynien oraz instalacji piorunochronnej ( oględziny) zgodnie
z art. 62 ust. 1 pkt. la ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.) ,
b. przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. .Dz.U. z 2023 r., poz. 822 z późn. zm. ).
Dodatkowe dane:
Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju dysponuje budynkiem wolnostojącym, murowanym w układzie podłużnym, w pełni podpiwniczonym z trzema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem nieużytkowym o powierzchni 4188,30 m2, w tym powierzchnia użytkowa 3796,10 m2.Struktura Budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy Ul. Staszica 3:
a) piwnice/ przyziemie
b) parter oraz budynek A - 3 piętra, łącznik, budynek B -1 piętro
c) 2 główne klatki schodowe, w tym 1 z windą
d) 2 klatki schodowe boczne,
e) na każdej kondygnacji hole.
Ilość gniazd elektrycznych wtykowych - ponad 300 (dane szacunkowe);
Ilość gniazd wtykowych instalacji elektrycznej dedykowanej dla komputerów - ponad 300
(dane szacunkowe);
Ilość punktów pomiarowych instalacji odgromowej - 19 (dane z poprzedniego badania instalacji).
Ilość punktów oświetlenia : awaryjnego - 97 , ewakuacyjnego - 28.

Dokument nr: D.262.10.2024

Specyfikacja:
Zamawiający informuje ponadto, że wszelkie niezbędne pomiary, które będą wiązać się z przerwami w dostawie prądu w budynku, należy wykonać po godz. 15:30.
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia posiadanej dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji elektrycznej i odgromowej budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju w godz.ch urzędowania Sądu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 32 4787404.

Składanie ofert:
Skan podpisanej oferty proszę przesłać na adres:dyrektor@jastrzebie.sr.gov.pl do dnia 28 czerwca 2024 roku do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024roku,

Wymagania:
realizację usługi o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. netto
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)
Zamawiający informuje, że oferta cenowa winna obejmować wszystkie gniazda wtykowe instalacji elektrycznej znajdujące się w budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, jak i wszystkie punkty pomiarów instalacji odgromowej. Wartość zamówienia brutto musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z planowanym zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich należności publicznoprawnych.
Przeglądy powinny zakończyć się sporządzeniem protokołów z wykonanych przeglądu.
2. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena 100%
3. Warunek konieczny do realizacji zamówienia:
posiadanie wymaganych przez przepisy prawa uprawnień
Dodatkowe warunki wykonywania zamówienia:
-cena podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres 30 dni od daty złożenia propozycji cenowej.
-wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ,,Formularz oferty". Do oferty dołącza : aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wymagane uprawnienia przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.
- wartość zamówienia brutto musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z planowanym zamówieniem, z uwzględnieniem wszystkich należności publiczno-prawnych.
-Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przedmiotowego zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej.
Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Data umieszczenia na stronie internetowej zaproszenia: 20 czerwca 2024 r.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.