Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem na boisku sportowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem na boisku sportowym

Data zamieszczenia: 2024-06-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
powiat: wodzisławski
tel. 32 4765065 wew. 23
inwestycje@godow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Godów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 4765065 wew.
Termin składania ofert: 2024-07-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
montaż opraw oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem na boisku sportowym w Godowie oraz na boisku sportowym w Łaziskach.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

DOSTAWA wraz z montażem 13 szt. naświetlaczy LED 200W oraz montaż 9 szt. opraw oświetleniowych (oprawy w posiadaniu?zamawiającego) na istniejących słupach na boisku w Łaziskach
DOSTAWA wraz z montażem 10 szt. naświetlaczy LED 150W na istniejących słupach na boisku w Godowie.
Zakres prac do wykonania na boisku w Łaziskach obejmuje w szczególności:

- montaż naświetlaczy LED 200W - 13 szt.

- montaż konstrukcji na słup - 5 kpl

- ułożenie kabla YKY 3x2,5 - 40 m

- montaż rury RL20 - 25 m

- montaż wyłączników nadprądowych 10A/1f - 5 szt.

- montaż wyłączników nadprądowych 16A/3f - 5 szt.

- montaż wyłączników różnicowych prądowy 25A/0,03 - 5 szt.

4. Zakres prac do wykonania na boisku w Godowie obejmuje:

- demontaż i utylizacja opraw obecnie zainstalowanych oraz montaż nowych naświetlaczy LED 150 W - 10 szt.

Składanie ofert:
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail:
(inwestycje@godow.pl) do dnia: 4 lipca 2024r. (włącznie) lub dostarczyć
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego.

Wymagania:
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę
Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym, opatrzona pieczęcią firmową, z podaniem daty sporządzenia oraz podpisem Oferenta.
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę
Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

Cena oferty jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN (złotych polskich)
cyfrowo i słownie.
Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

VI. INFORMACJE DODATKOWE:

Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Godów nr 120.1.2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
Kryterium wyboru oferty stanowić będzie: cena (100 %).
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zamieszczone na stronie: https://godow.bip.net.pl/
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Kontakt:
Informacje dodatkowe można otrzymać pod nr telefonu 32 4765065 wew. 23 lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub wysyłając zapytanie na adres: paulina.kwiatkowska@godow.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.