Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1044z dziś
6797z ostatnich 7 dni
25572z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Testowe kruszenie stłuki ceramicznej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Testowe kruszenie stłuki ceramicznej

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Cersanit S.A. - Zakład Produkcyjny w Krasnymstawie
Leśna 6
22-300 Krasnystaw
powiat: krasnostawski
joanna.kafarska@cersanit.com
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1577166,68d38753981178e2abfdfec9227b8d3a.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Krasnystaw
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Testowe kruszenie stłuki ceramicznej o kodzie 10 12 08 (24 tony)
Treść zapytania:
Testowe kruszenie stłuki ceramicznej o kodzie 10 12 08.
Zlecenie dotyczy testowego kruszenia stłuki ceramicznej wytwarzanej w Zakładzie Produkcyjnym Cersanit S.A. w Krasnymstawie (ul. Leśna 6) do frakcji maksymalnie 5 mm wraz z transportem w obie strony.
Zakres oferty oraz szczegółowe informacje:
-Rodzaj kruszonego materiału stłuka ceramiczna klasyfikowana pod kodem odpadu 10 12 08.
-Wytrzymałość materiału na zginanie > 40 MPa
-Oczekiwane uziarnienie maksymalnie od 0 do 5 mm.
-Maksymalny rozmiar podawanego do kruszenia materiału - do 120 cm.
-Ilość materiału do kruszenia - około 24 ton (jeden samochód ciężarowy typu ,,wanna").
Dane pomocnicze:
o Zgodnie z ustawą o odpadach odpad jest klasyfikowany pod kodem 10 12 08 (Wybrakowane wyroby ceramiczne) - obowiązuje wywóz na bazie BDO.
o Skruszona stłuka nie może być zanieczyszczona innymi materiałami (betonem, gruzem, ziemią, opiłkami metalu itp.).
Warunki odbioru i transportu:
oZaładunek materiału do kruszenia po stronie zakładu w godz.ch 9:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku (szczegóły do ustalenia).
oWymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodzie 10 12 08 (wybrakowane wyroby ceramiczne).
oRozliczenie odbywać się będzie na podstawie ilości materiału, który zostanie przywieziony na teren zakładu (materiału skruszonego, który zostanie dostarczony do Zakładu). Informujemy, że dysponujemy legalizowaną wagą samochodową. Każdy transport materiału będzie ważony, a rozliczenie odbywać się będzie na podstawie raportów wagowych.
Prosimy o podanie warunków cenowych w rozbiciu na:
oKruszenie materiału - cena za 1 Mg
oTransport materiału (z Zakładu do miejsca kruszenia oraz z miejsca kruszenia do Zakładu) - cena za 1 Mg wraz z ewentualnymi opakowaniami big-bag potrzebnymi do przywiezienia skruszonego materiału.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników testu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy w zakresie usługi kruszenia odpadów ceramicznych.
Kontakt w sprawach merytorycznych:
Specjalista ds. Ochrony Środowiska - Małgorzata Dobrowolska,
e-mail: malgorzata.dobrowolska@cersanit.com
tel. +48 602 391 819
Kontrakt w sprawach technicznych związanych ze składaniem ofert:
Dział Zakupów - Joanna Kafarska, e-mail: joanna.kafarska@cersanit.com
tel. +48 600 882 892
Zdjęcie poglądowe materiału znajduje się w załączonym do zapytania pliku pdf - strona 2.
Ofertę można złożyć bez wymaganych dokumentów z zastrzeżeniem że dostawca którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany je dostarczyć jeżeli zajdzie taka konieczność.
Wymagania
- Wymagana/wskazana wizja lokalna w celu zapoznania się z zakresem robót.
- Wszystkie materiały, urządzenia i inne elementy powinny posiadać wymagane atesty/certyfikaty i świadectwa dopuszczenia.
- Oferent oświadcza że posiada wymagane uprawnienia/certyfikaty/zezwolenia/ licencje do wykonania zadania.
- Zgoda na podpisanie umowy pisemnej lub akceptacja OWZ.
- Oczekiwany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
- Sugerowany termin płatności 60 dni
- Proponowany termin ważności oferty 60 dni
- Dla usług (jeśli dotyczy): wymóg przedstawienia uprawnień budowlanych, wymóg przedstawienia uprawnień do konserwacji maszyn i urządzeń objętych nadzorem UDT
- dla surowców: dołączyć kartę charakterystyki, specyfikację produktu
- dla urządzeń: dołączyć certyfikat CE, specyfikację techniczną urządzenia
Ważne:
Prosimy o zapoznanie się z załącznikami do niniejszego Zapytania Ofertowego, w szczególności z załącznikiem Wymagania Dokumentowe.
Dostawca składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe potwierdza, że ma świadomość iż:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie OWZ obowiązujących w Cersanit S.A., Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.
2. Do realizacji zawartej Umowy stosuje się OWZ w zakresie nieuregulowanym odrębnie przez Strony w procesie Postępowania Ofertowego. Złożenie Oferty jest jednoznaczne z akceptacją OWZ przez Dostawcę.
3. Jeżeli Cersanit S.A. i Dostawca są stronami obowiązującej Umowy Pisemnej o charakterze ramowym, która swoim zakresem obejmuje przedmiot zapytania ofertowego, OWZ stosuje się w zakresie nieuregulowanym w Umowie Pisemnej. Postanowienia Umowy Pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Oferty wybranej przez Cersanit S.A., chyba że co innego wynika z Umowy Pisemnej.
4. Wybór Oferty będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy między Stronami Postępowania Ofertowego.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Zapoznałem się z treścią pełnomocnictwa Kupca udzielonego przez Cersanit S.A.
Wyrażam zgodę na stosowanie OWZ/umowy pisemnej
potwierdzam, że wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą zawierają dane aktualne na dzień jej złożenia
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Testowe kruszenie stłuki szamotowej 1 szt. 1
2. Transport stłuki ceramicznej w obie strony oraz Big-Bagi 1 szt. 1
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "CERSANIT S.A./Krasnystaw/Ochrona środowiska/usługi/Testowe kruszenie stłuki ceramicznej o kodzie 10 12 08 (24 tony)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Dodatkowe pytania do oferty

Dokument nr: SRM/335661

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1577166,68d38753981178e2abfdfec9227b8d3a.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
24- 06- 2024 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
01- 07- 2024 07: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
01- 07- 2024 07: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://cersanit.logintrade.net/zapytania_email,1577166,68d38753981178e2abfdfec9227b8d3a.html

Uwagi:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Joanna Kafarska
tel:
e-mail: joanna.kafarska@cersanit.com
Kontakt merytoryczny:
Małgorzata Dobrowolska
tel: 82 576-52-51 wew.213
e-mail: malgorzata.dobrowolska@cersanit.com

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.