Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1168z dziś
7801z ostatnich 7 dni
28691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

KLUCZ GRZECHOTKOWY

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

KLUCZ GRZECHOTKOWY

Data zamieszczenia: 2024-06-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: JSW KOKS Spółka Akcyjna
ul. Pawliczka 1
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
32 757 5870
abogusz@jswkoks.pl
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1577195,e9376224ee6b99192002d8df4a428084.html
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 757 5870
Termin składania ofert: 2024-07-01 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
KLUCZ GRZECHOTKOWY DL-O 38 ( ZKJ AM778586)

1. Przedmiot zapytania i miejsce dostawy

1.1. Przedmiot zapytania został wyszczególniony w powyższym zestawieniu. Ewentualne dodatkowe informacje umieszczono w polu "uwagi" lub w załącznikach do niniejszego postępowania.
2.4. Dostawę towaru należy awizować z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem przed planowaną dostawą na adres e-mail: odbiory@jswkoks.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. KLUCZ GRZECHOTKOWY DL-O 38 2 szt.

Dokument nr: Z3098/285320/aktualizacja1, ZKJ AM778586

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przyjazn.logintrade.net/zapytania_email,1577195,e9376224ee6b99192002d8df4a428084.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
24- 06- 2024 14: 30
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
01- 07- 2024 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 06- 2024 15: 00

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Miejsce dostawy:

- KOKSOWNIA JADWIGA
2. Termin dostawy i realizacja dostawy

2.1. Termin dostawy liczony w dniach kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu przekazania Zamówienia/Umowy do Dostawcy.

Wymagania:
W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.
JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej: Zamawiający) zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym i złożenia oferty handlowej.
1.3. Zamawiający wymaga aby Oferent złożył wraz z ofertą następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
2.2. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do lokalizacji Zamawiającego w ilości wskazanej w Formularzu.

2.3. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie będzie dokonywał częściowych dostaw zamówionych towarów ani dostaw przed uzgodnionym terminem. Dostawa częściowa lub przed terminem może być przez Kupującego odrzucona.

3. Gwarancja

Na oferowane produkty zostanie udzielona gwarancja - wymagane min.

-12 miesięcy

4. Termin oraz warunki płatności

4.1. Termin płatności: wymagany 60 dni od daty wystawienia faktury.

4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania faktur elektronicznych po uzyskaniu zgody i wypełnieniu Oświadczenia.

4.3. Wartość faktur nie może przekroczyć wartości umowy/zamówienia.

4.4. Kupujący ureguluje zobowiązanie stosując mechanizm podzielonej płatności.

5. Sposób przygotowania oferty

5.1. Ofertę cenową należy złożyć wypełniając elektroniczny formularz ofertowy (dalej: Formularz).
5.2. Oferty należy składać na produkty:

- Fabrycznie nowe.

5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.4. Wykonawca wypełniając Formularz zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto dla każdej z wyszczególnionych pozycji w tabeli.

5.5. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5.6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

5.7. Oferta winna zawierać cenę netto podaną w PLN.

5.8. W przypadku złożenia oferty w walucie innej niż w PLN, Zamawiający dokona przeliczenia wartości oferty na PLN wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający zakończenie terminu przyjmowania ofert.

5.9. Oferta winna zawierać termin dostawy w dniach kalendarzowych.

5.10. Dodatkowo do formularza należy dołączyć:

- Karta katalogowa, wzór atestu.

5.11. Wszelka korespondencja dotycząca zapytania ofertowego i złożonej oferty odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej Logintrade.

6. Okres ważności oferty

6.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

6.2. Bieg terminu liczony jest od dnia zakończenia przyjmowania ofert.

7. Zastrzeżenia

7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny, tym samym unieważniając postępowanie.

7.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia/umowy.

7.3. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

7.4. Zamawiający nie wyraża zgody na realizację zamówienia w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące u Oferenta.

7.5. Zamawiający nie zezwala na składanie ofert zmieniających postanowienia zapytania ofertowego.

7.6. Podstawą zawarcia umowy będzie wypełniony formularz zapytania ofertowego oraz zaakceptowanie przez Oferenta ,,Kryteriów formalnych".
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "KLUCZ GRZECHOTKOWY DL-O 38 ( ZKJ AM778586)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Waluta:
PLN EURO
Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Agnieszka Bogusz
tel: 32 757 5870
e-mail: abogusz@jswkoks.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.