Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa wyrobów hydraulicznych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyrobów hydraulicznych

Data zamieszczenia: 2023-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock
powiat: otwocki
zp@ncbj.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/854730
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA wyrobów hydraulicznych do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część zamówienia nr I Kształtki miedziane, ocynkowane, nierdzewne
Część zamówienia nr II Rury, przewody
Część zamówienia nr III Pompy
Część zamówienia nr IV Grzałki
Część zamówienia nr V Akcesoria hydrauliczne
Część zamówienia nr VI Armatura kuchenna, łazienkowa, sanitarna

CPV: 42124221-9

Dokument nr: 2023/BZP 00517888, EZP.270.82.2023

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.ncbj.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj; www.ncbj.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie o udzielenie
zamówienia prowadzone jest w języku polskim przy użyciu Platformy zakupowej: platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie
zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest
bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich
oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich wczytania do Platformy.
4. Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów zostały opisane w SWZ TOM I
Rozdział 1 p 14
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.ncbj.gov.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie.
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Narodowe Centrum Badań
Jądrowych (dalej jako Administrator lub NCBJ) z siedzibą w Otwocku, Ul. Andrzeja Sołtana, 05-400 Otwock. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czy też przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w NCBJ, na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną za pomocą adresu iod@ncbj.gov.pl lub pod nr tel. 22 273 22 31. Pozostałe informacje odnośnie RODO znajdują
się w SWZ TOM I Rozdział 1 pkt 25

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/854730
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-12-07 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na profilu Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj w zakładce dedykowanej do niniejszego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.