Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa narzędzi izolowanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa narzędzi izolowanych

Data zamieszczenia: 2024-02-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
joanna.marciniak@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. w Rogowcu zaprasza Państwa do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: >>DOSTAWA narzędzi izolowanych na potrzeby Działu
Energetycznego Spółki Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.<<

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 07.02.2024 r. do godz. 12:00, w jednej z wybranych
form :
a. drogą elektroniczną na adres: joanna.marciniak@es-k.pl w formie dokumentów nieszyfrowanych;
b. drogą elektroniczną na adres: joanna.marciniak@es-k.pl w postaci zaszyfrowanego i spakowanego
pliku za pomocą programu 7-Zip wykorzystując jedno z rozszerzeń: *.7z, *.zip, przy czym hasło należy
przekazać odrębną wiadomością e-mail +/- 10 minut względem terminu składania ofert;
c.
w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec,
ul. Instalacyjna 2, w szczelnie zamkniętej kopercie z dopiskiem: >> DOSTAWA narzędzi izolowanych na
potrzeby Działu Energetycznego Spółki Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.<< - nie otwierać do dnia
07.02.2024 r. do godz. 12:00.

Wymagania:
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim
nieuregulowanym stosuje się zapisy PROC 27882 Procedury Zakupów w Energoserwis Kleszczów
Sp. z o.o., zwanej dalej ,,Procedurą" oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych (oba dokumenty dostępne
na stronie https://www.es-k.pl/przetargi, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów
Biznesowych Spółek GK PGE, dostępnego na stronie http://www.es-k.pl/compliance.
Oferta niezgodna z ww. dokumentami może zostać odrzucona przez Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że oferta winna być opracowana i złożona na zasadach określonych przez
Zamawiającego w dokumentach postępowania opublikowanych na stronie www.es-k.pl w zakładce
Przetargi wraz z Zaproszeniem do złożenia oferty.
Informacje dodatkowe:
Wszelkie dokumenty złożone przez Wykonawcę nie podlegają zwrotowi, wszystkie koszty i wydatki
związane z przygotowaniem ofert obciążają Wykonawcę.
Wszystkie informacje uzyskane w postępowaniu ofertowym objęte są poufnością i nie mogą być
ujawnione bez pisemnej zgody Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od
postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.