Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
powiat: cieszyński
tel. 33/4777214
wi@powiat.cieszyn.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Cieszyn
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 33/4777214
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu Ul. 3 Maja 15".
2. Opis przedmiotu zamówienia
Starostwo Powiatowe w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie budowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu Ul. 3 Maja 15.
3. Zakres prac:
Szczegółowy zakres prac określony jest w Projekcie wykonawczym i przedmiarze robót, które stanowią załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Zaproszenia.
4. Uwagi:
a) Wykonawca zobowiązany jest do:
- uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac,
- dostarczenia kosztorysu ofertowego razem z ofertą.
b) Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi własną ocenę i obliczy ilości robót, jakie są konieczne do wykonania w ramach niniejszego zamówienia. Udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy i orientacyjny.
c) Oferent proszony jest o dokonanie wizji lokalnej na miejscu. Telefon kontaktowy - ZST w Ustroniu: (33) 8543543.
d) Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów i materiałów własnych, dostarczonych przez siebie na teren budowy na własny koszt i ryzyko.
e) Zamawiający informuje, że zgodnie z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie nr 153/2023 z dn. 26.05.2023 r. (załącznik nr 8), termin wykonania obowiązku tj. wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych DN 25, ustalono na dzień 31.03.2024 r.

Dokument nr: WI.7011.17.3.2023

Otwarcie ofert: 8. Termin i miejsce otwarcia i odczytania ofert
nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Bobreckiej 29, pok. 214 (III piętro) o godz. 9.30 w dniu 07.02.2024 r. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
7. Termin, miejsce i forma składania ofert: Do dnia 07.02.2024 r. do godz. 9:00
Miejsce i forma składania ofert:
Oferty przygotowane na Formularzu ofertowym - stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3) oraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć:
- w zamkniętej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Ul. Bobrecka
29 (parter) LUB
- w formie elektronicznej na adres: wi@powiat.cieszyn.pl
Wykonawca zobowiązany jest do zaszyfrowania e-maila i podania hasła deszyfracji po upływie terminu składania ofert, a przed terminem otwarcia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jego oferta podlega odrzuceniu, chyba że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta jednego Wykonawcy.
z napisem:
,,NIE OTWIERAĆ - Postępowanie poniżej 130.000 zł netto -Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych
w Ustroniu Ul. 3 Maja 15 -WI.7011.17.3.2023.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji:
Termin wykonania remontu: do 6 tygodni od podpisania umowy

Wymagania:
zamówienie nie przekraczające 130.0000 zł netto
6. Kryteria wyboru oferty:
- cena brutto oferty - 100%.
UWAGA: Brak złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 3) skutkuje odrzuceniem oferty.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zaproszeniu nie będą rozpatrywane.
Przedstawiona oferta ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par.l Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
Kontakt: Wydział Inwestycji tel. 33/4777214, e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.