Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1140z dziś
6745z ostatnich 7 dni
25420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Montaż monitoringu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Montaż monitoringu

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół w Łęce Opatowskiej
ul. Szkolna 4
63-645 Łęka Opatowska
powiat: kępiński
telefon 627814542
sekretariat@zslekaopatowska.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Łęka Opatowska
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 627814542
Termin składania ofert: 2024-02-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej 130 000,00 złotych prowadzonym w formie zapytania ofertowego na montaż monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej im. mjra Stanisława Jeziornego w Łęce Opatowskiej przy Ul. Szkolnej 4.

Składanie ofert:
2. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 7 lutego 2024 r do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres mailowy:
sekretariat@zslekaopatowska.pl po przesłaniu proszę o telefon na numer 627814542 w celu potwierdzenia dostarczenia oferty.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 29 lutego 2024 r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna odpowiadać treści Zapytania.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
d) Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
e) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
f) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
g) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
h) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzjelenia od Wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
i) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów drogą elektroniczną.
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty
a) Kryterium oceny oferty i znaczenie tych kryteriów: cena -100%
b) Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto, niepodlegająca odrzuceniu.
c) Zamawiający oceni i porówna te oferty, które odpowiadają treści i wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
6. Inne postanowienia:
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
7. Miejsce i sposób uzyskania informacji:
Wykonawca może zwrócić się do składającego zapytanie ofertowe o informację dotyczącą postępowania, kierując swoje zapylanie drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zslekaopatowska.pl lub telefonicznie 627814542 w godz. od 8:00 do 15:00 (pn -pt). Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest: Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej Pani Lidia Jeziorna.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.