Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5697z ostatnich 7 dni
23425z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Mineralizacja oraz odnowienie pasów przeciwpożarowych wzdłuż czynnych linii kolejowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Mineralizacja oraz odnowienie pasów przeciwpożarowych wzdłuż czynnych linii kolejowych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań
powiat: Poznań
aleksandra.adamska@plk-sa.pl
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/28389/details
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Mineralizacja oraz odnowienie pasów przeciwpożarowych wzdłuż czynnych linii kolejowych na terenie IZ Poznań
Opis zamówienia:
Mineralizacja oraz odnowienie pasów przeciwpożarowych wzdłuż czynnych linii kolejowych na terenie IZ Poznań

Dokument nr: 0771/IZ16GM/01269/00292/24/P

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
2024-02-09 09:30

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/28389/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2024-02-09 09:30

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Teren działania Zakładu Linii Kolejowych w Poznaniu.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w rozdziale III ust. 2 pkt 4 SWZ:
Wykonawca dołączy wykaz sprzętu - Załącznik nr 8 do SWZ, którym będzie się posługiwał przy wykonywaniu zamówienia, sprzęt, o którym mowa powyżej musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dot. jego użytkowania.
Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt 5a SWZ, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ).
Wykonawcy zobowiązani są także złożyć wraz z ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty:
1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu Zakupowym oraz;
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu zakupowym, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ);
4) oświadczenie o akceptacji SWZ i zapisów umowy (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ);
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ);
6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ)* (Dotyczy Wykonawcy który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu).

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Aleksandra Adamska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
aleksandra.adamska@plk-sa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.