Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5592z ostatnich 7 dni
22756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych, nawierzchni...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych, nawierzchni lotniskowych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 1 Baza Lotnictwa Transportowego
Żwirki i Wigury 1C
00-909 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 261821470 fax. 261821470
jak.klonowski@ron.mil.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 261821470 fax.
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych, nawierzchni lotniskowych w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego
IV. SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
Zawarta w Opisie przedmiotu zamówienia - zał. nr 1
(Opis przedmiotu zamówienia, z wyspecyfikowaniem najistotniejszych parametrów technicznych oraz ilości)

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę/
stanowiący załącznik nr 2 prosimy
odesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail jak.klonowski@ron.mil.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Termin realizacji zamówienia:
od dnia otrzymania zlecenia do 31 maja oraz do 30 listopada 2024 r.

Wymagania:
III. DODATKOWE WYMAGANIA (np.: montaż, instalacja, szkolenie, gwarancja, serwis, miejsce dostawy itp.)
Dysponują lub będą dysponować osobą/osobami posiadającymi uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane w pełnym zakresie w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- inżynieryjnej drogowej
VII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (dołączyć jeżeli regulamin przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego). Wzór umowy zawiera Załącznik nr.... do Zapytania - nie dotyczy.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od czynności dokonanych przez Zamawiającego- w toku niniejszego postępowania, w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania, Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
3. W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. póz. 1360 późn. zm. zm.).

Kontakt:
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
Korespondencja dotyczącą zamówienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywa się w formie pisemnej drogą elektroniczną, adres e-mail Zamawiającego jak.klonowski@ron.mil.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.