Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługi cynkowania podstaw łożysk oraz cynkowania ogniowego blach

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługi cynkowania podstaw łożysk oraz cynkowania ogniowego blach

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Centrala/Biuro Optymalizacji Zakupów
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 737 7643
Mateusz.Cichuta@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/82035/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 737 7643
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi cynkowania podstaw łożysk oraz cynkowania ogniowego blach dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
Opis zamówienia:
1.Przedmiotem Zamówienia jest usługa cynkowania podstaw łożysk oraz cynkowania ogniowego blach dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.
2.Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania produktu równoważnego do przedstawionego w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zakupu.
3.Oferty częściowe: nie dotyczy
4.Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Dokumenty wymagane po wykonaniu usługi:
5.1. Świadectwo jakości
6. Miejsce wykonania usługi: Realizacja usługi: siedziba Wykonawcy. Transport: wymagane dostarczenie przedmiotu zamówienia - koszty Wykonawcy, po wykonaniu usługi - koszty Wykonawcy.
7.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.
Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE.
W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt 6.3.5.1 lit e PROC 10032/G.
8.Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w OWZ (Ogólnych Warunkach Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe).

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZO/00639/2024

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
09-02-2024 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/82035/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
09-02-2024 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
Miejsce realizacji zamówienia: Siedziba Wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.2 SWZ.

Uwagi:
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków a także przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Sposób składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Mateusz Cichuta
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Mateusz.Cichuta@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7643

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.