Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup, dostawa oraz montaż mebli biurowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup, dostawa oraz montaż mebli biurowych

Data zamieszczenia: 2024-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Telefon: 84 638 62 23, 84 532 22 50
E.Wolanin@pkp-lhs.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425556
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 84 638 62 2
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa oraz montaż mebli biurowych o parametrach wskazanych w treści postepowania
Opis postępowania:
PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę przedmiotów wymienionych w postępowaniu, zgodnie z opisem zawartym w przedmiocie zamówienia - załącznik nr 1 Formularz cenowy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzupełnił wartości asortymentu wskazując wartości przedmiotu netto wraz z podsumowaniem Po dokonanej ocenie ofert Zamawiający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu o konieczności złożenia Oświadczeń stanowiących załącznik nr 3 i 4 do postępowania, podpisanego zgodnie z reprezentacją. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dokumenty umożliwiające ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z wymaganiami Zamawiającego (atest higieniczny, deklaracja zgodności, Certyfikat CE). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz montaż, wyposażenia do pomieszczeń z przeznaczeniem na: pokoje biurowe, sale szkoleniowe o parametrach i cechach określonych w specyfikacjach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki nr 1 formularz cenowy. 1. Miejsce dostawy: PKP LHS sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o., Sekcja Przewozów Sławków, Ul. Dębowa Góra 29, 41-260 Sławków) w dni robocze w godz.ch od 7:00 do 14:00. (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania -awizacji dostawy) - Zamawiającego wskazanego w zamówieniu tel 84 532 22 50 lub email na adres e.wolanin@pkp-lhs.pl na co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą).2. Cena jednostkowa zawiera koszt transportu wniesienia i montażu.3. Płatność 30 dni od daty otrzymania towaru, podpisania protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej faktury.4. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot był fabrycznie nowy, oryginalny, nieużywany, fabrycznie zapakowany, posiadał wymagane przepisami prawa certyfikaty i atesty, w tym spełniał wymagania określone normami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.5. Asortyment będący przedmiotem oferty musi być objęty co najmniej 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym.6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 7. Okres obowiązywania oferty minimum 30 dni od zakończenia postępowania. 8. Zastosowane materiały muszą być przeznaczone do intensywnej eksploatacji, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja mebli musi być wykonana starannie z dużą dbałością o szczegóły z materiałów wysokiej jakości. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich powstałych w wyniku dostaw i montażu odpadów i nieczystości. Sprzedawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396). Kupujący wymaga zabezpieczenia podłogi, ścian, okien, sufitów, drzwi itp. aby nie zostały uszkodzone lub zabrudzone przy wnoszeniu i montażu mebli. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zaistnienia uszkodzeń wynikłych z Jego winy. Kupujący nakłada obowiązek napraw wynikłych szkód na koszt Sprzedawcy i doprowadzenia pomieszczenia do stanu sprzed uszkodzenia/zabrudzenia w terminie 3 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia. Szczegółowe warunki dostawy zostały określone w projekcie Umowy stanowiącej załącznik do postepowania - załącznik nr 2. 8. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków określonych dla niniejszego postępowania.9. Przyjmując zamówienie do realizacji Oferent potwierdza, że nie łamie, nie obchodzi ani nie ułatwia łamania Przepisów Sankcyjnych rozumianych, jako sankcje ekonomiczne, przepisy prawa, embarga handlowe, zakazy, decyzje, zarządzenia oraz inne akty i czynności, jakie zostały wprowadzone, nałożone lub wykonywane przez właściwe organy i struktury właściwych organizacji i władz w tym Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze w związku ze środkami ograniczającymi w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, lub dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania PKP LHS Sp. z o.o. o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu, którego dotyczy złożone oświadczenie.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania towarów, których sprzedaż mogłaby łamać lub obchodzić przepisy sankcyjne wprowadzone w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający zastrzega, że jeżeli dla towarów, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji Wykonawca nie wykaże w jednoznaczny sposób, że mogą one być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1 z poźn. zm.), Zamawiający odstąpi od zakupu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: WL2j-24024/04/2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/425556
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-02-05 14:00 2024-02-09 11:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
Telefon: 84 638 62 23
EWA WOLANIN
84 532 22 50
E.Wolanin@pkp-lhs.pl
Zamawiający: PKP LHS Sp. z o.o.
Województwo: LUBELSKIE

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.