Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup wraz z dostawą opraw LED wraz z słupami

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz z dostawą opraw LED wraz z słupami

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI w NOWOGARDZIE
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
powiat: goleniowski
Tel. +48 91 39 26 200, Fax +48 91 39 26 206, tel. 91 39 26 242
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Nowogard
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 91 39 26 20
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wszyscy uczestnicy postępowania
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.) oraz na podstawie § 2 Zarządzenia nr 1 a/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.01.2021 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 zł bez podatku od towarów i usług.
Zapraszam do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: ,,Zakup wraz z dostawą 30 sztuk opraw LED wraz z słupami w kolorze szampańskim oraz fundamentem"
II Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 30 sztuk:
o Lamp LED o mocy diod 36W, z wbudowaną redukcją mocy oraz barwie światła 4000K,
o Słupów aluminiowych stożkowych o wysokości 5 m oraz grubości ścianki 4mm, anodowanych na kolor szampański,
o Fundamentu betonowego pod wymieniony wyżej słup typu B-50, o zakończeniach śrubowych ocynkowanych ogniowo,

Dokument nr: GKMiOŚ.7031.1.2024. WF

Otwarcie ofert: Publiczne otwarcie ofert nastąpi 09.02.2024 r. godz 12:15 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert do 09.02.2024 r. godz 12:00
2. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Plac Wolności 1, pok. nr 5, lub przesłać pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1; 72-200 Nowogard. Oferta musi znajdować się w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Nie otwierać oferta cenowa na ,,Zakup wraz z dostawą 30 sztuk opraw LED wraz z słupami w kolorze szampańskim oraz fundamentem"

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV Sposób przygotowania oferty
1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą niezbędne do realizacji zamówienia.
3. Do oferty należy dołączyć : aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( z datą wystawienia lub potwierdzenia nie wcześniejszą niż 6 miesięcy od daty składania ofert),
3. Oferty, które dotrą do Urzędu po wyznaczonym czasie zostaną odrzucone.
VI. Sposób oceny oferty
Umowa na przedmiot umowy zostanie podpisana z Wykonawcą Który zaoferuje najniższą cenę.
VIII. Inne ustalenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
VII. Osoby upoważnione do kontaktu
Wiktor Furmańczyk- Wydział GKMiOŚ tel. 91 39 26 242

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.