Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Budowa wodociągu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa wodociągu

Data zamieszczenia: 2024-02-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
powiat: bydgoski
tel. 52 38 16 005, wew. 30
zamowienia@dabrowachelminska.lo.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Dąbrowa Chełmińska
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 52 38 16 005, w
Termin składania ofert: 2024-02-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot i zakres zamówienia:

Budowa wodociągu w Ul. Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska gm. Dąbrowa Chełmińska.

Zakres zadania:
Zakres zadania obejmuje budowę sieci wodociągu:

- Ul. Fermowa - rurociąg ?125x4,8mm PN10 o długości 290,50 mb wraz z 3 hydrantami nadziemnymi,

Prace należy realizować na podstawie projektu oraz pozwolenia na budowę/zgłoszenia.

Dokumentacja znajduje się pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1QstlmMvebMoIzM482Y2y9nwIynq-ccko?usp=sharing

Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić kierownika budowy.

Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić geodetę do wytyczenia i inwentaryzacji powstałej sieci.

Wykonanie wszystkich wymaganych badań i sprawdzeń, w tym próby szczelności.

Wykonawca ma w zakresie wykonanie badań wody, którego wynik będzie warunkował odbiór prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia pełnej dokumentacji odbiorowej w celu dokonania odbioru instalacji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Oznakowanie robót po stronie wykonawcy.

Wykonawca ma w zakresie odtworzenie nawierzchni drogi gminnej i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót na przewiert sterowany, jeśli ograniczyłoby to ilość odtworzeni nawierzchni twardej.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć:

-pisemnie w zamkniętej kopercie i dostarczyć za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, Ul. Bydgoska 21, w każdym dniu roboczym w godz.ch urzędowania,

-elektronicznie i przesłać na adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowachelminska.lo.pl,

z dopiskiem na kopercie: ,,OFERTA - Budowa wodociągu w Ul. Fermowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska gm. Dąbrowa Chełmińska."

w terminie do 08.02.2024 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia:

od 01-03-2024 do 30-04-2024.

Wymagania:
III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego. Zamówienie poniżej 130 000 złotych netto.
IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia.
VII. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, który stanowi załącznik do zapytania.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Kryterium oceny ofert:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium: Cena brutto - 100%.

X. Warunki płatności:

Przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy.

XI. Informacje dodatkowe:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania po stronie Wykonawcy w związku z przygotowaniem oferty. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podawania uzasadnienia tej decyzji.

Zamawiający zastrzega sobie, po otwarciu ofert możliwość zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Kontakt:
VI.Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zamówienia:

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

Osoba do kontaktu - Aneta Lewandowska tel. 52 38 16 005, wew. 30.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.