Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1049z dziś
6761z ostatnich 7 dni
24608z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przeprowadzenie renowacji i malowania magazynowego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przeprowadzenie renowacji i malowania magazynowego

Data zamieszczenia: 2024-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
powiat: Szczecin
91 43 03 500, tel. 91 430 3730
alorenc@szczecin.uw.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: 91 43 03 500, tel. 9
Termin składania ofert: 2024-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zapraszam Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie dostawy/usługi/roboty
o wartości poniżej 130 tys. zł netto, której przedmiotem jest:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie renowacji i malowania
magazynowego w Lubieszynie, gm. Dobra.
wybranych
pomieszczeń
budynku

1) Wymagany okres gwarancji jakości - minimum 36 miesięcy.

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania
firmy, przekazać w formie:
1) Osobiście: poprzez złożenie w pok. nr 126 Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, Ul. Wały
Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub
2) Drogą pocztową na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Ul. Wały Chrobrego nr 4, 70-502
Szczecin lub
3) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: alorenc@szczecin.uw.gov.pl
Ofertę cenową proszę złożyć według przekazanego Państwu formularza (zał. nr 1), w terminie
do dnia 09 lutego 2024

Miejsce i termin realizacji:
3. Wymagany termin realizacji: 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
4. Termin i forma płatności: przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury/rachunku do siedziby zamawiającego.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium: cena - 100 % (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100%).
2) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zadania, zakres prac , obowiązki oraz prawa stron zawarto we wzorze umowy (zał. nr 2).
Wykonawcy występujący, jako Spółka cywilna zobowiązani są dołączyć do oferty umowę
spółki cywilnej, w której jednoznacznie będzie wskazany sposób reprezentowania spółki.
Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do
niniejszego zaproszenia (zał. nr 3).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania
przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy oraz
roszczenia odszkodowawcze.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Andrzej Lorenc,
tel. 91 430 3730, e-mail: alorenc@szczecin.uw.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.