Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonywanie przeglądów i napraw Systemu Sygnalizacji Pożaru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie przeglądów i napraw Systemu Sygnalizacji Pożaru

Data zamieszczenia: 2024-02-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o
Spytkowo 69
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
Telefon: +48 87 555 54 13
j.jasionowski@zuokspytkowo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +48 87 555
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie przeglądów i napraw Systemu Sygnalizacji Pożaru zainstalowanego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Napisane przez Jacek Jasionowski

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie rocznych przeglądów okresowych i napraw urządzeń sys-temu sygnalizacji pożaru (SSP) przez okres 3 lat.

System sygnalizacji pożaru działa poprzez zasysanie powietrza z obrębu stref chronionych przed po-żarem i jego analizy pod kątem zagrożenia pożarowego. System zbudowany jest z urządzeń:
- centrala sygnalizacyjna Polon Alfa 4100
- 9 detektorów Stratos
- 19 ręcznych ostrzegaczy pożarowych
- czujek pożarowych i sygnalizatorów.
Szczegółowe zestawienie i lokalizacja elementów sytemu znajdują się w załączniku Nr.1

Wykaz czynności serwisowych został wskazany w załączniku Nr.2

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości/usterki urządzeń systemu sygnalizacji pożaru SSP wy-konawca wskaże zakres prac do naprawy i dokona oszacowania kosztów ich naprawy (w tym mate-riałów i ilość roboczogodzin). Zamawiający na podstawie przedstawionego szacunku zakupi wskaza-ne elementy i zleci wykonanie prac naprawczych. Wykonawca po wykonanych pracach naprawczych wystawi protokół kontrolny potwierdzający sprawność urządzeń.

Składanie ofert:
5. Informacje dotyczące oferty.

Ofertę należy przedłożyć do dnia 26.02.2024 r. w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): j.jasionowski@zuokspytkowo.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia.

Terminy wykonania rocznych przeglądów okresowych:
- I przegląd w terminie do 31.05.2024
- II przegląd w terminie do 30.11.2024
- III przegląd w terminie do 31.05.2025
- IV przegląd w terminie do 30.11.2025
- V przegląd w terminie do 31.05.2026
- VI przegląd w terminie do 30.11.2026
Miejsce wykonania zamówienia
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
Spytkowo 69
11-500 Giżycko

Wymagania:
Oferta powinna zawiera: cenę netto wraz z podaniem podatku VAT. Cena ryczałtowa za wykonanie wskazanych prac serwisowych zawierająca koszty wykonania przeglądu, napraw oraz koszty dojazdu.

Sposób obliczenia wykonania usługi naprawy/ serwisu na wezwanie Zamawiającego:
cena brutto za jeden przegląd + cena brutto za ilość roboczogodzin + koszt dojazdu = cena oferty

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia z zakresu prowadzenia usług przeglądów serwisowych zasysającego systemu sygnalizacji pożarowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał min. 3 usługi serwisowe zasysającego systemu sygnalizacji pożarowej.

Wykonawca wraz z ofertą składa wykaz wykonanych w ostatnich 3 lat przeglądów serwisowych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one zostały wykonane należcie i terminowo (np. referencje).

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie nie podlega stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamó-wień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uwagi:
Kryteria oceny ofert: cena 100%.

Kontakt:
6. Informacje dodatkowe.
Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 523 413 008

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.