Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6199z ostatnich 7 dni
23348z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa materiałów lakierniczych do pojazdów służbowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa materiałów lakierniczych do pojazdów służbowych

Data zamieszczenia: 2024-02-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
ul. Narutowicza 73
20-019 Lublin
powiat: Lublin
478114279
pawel.szostak@lu.policja.gov.pl
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,157436,140b03b1c9bd9c884f725731b2c92801.html
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: 478114279
Termin składania ofert: 2024-02-26 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA materiałów lakierniczych do pojazdów służbowych, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
Przedmiot zamówienia:
Instrukcja dla Oferentów
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów lakierniczych do pojazdów służbowych, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
2. DOSTAWA realizowana będzie na koszt Wykonawcy, w formie zamówienia jednorazowego do magazynu Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie Wydział Transportu, Ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin,
3. DOSTAWA winna odbyć się do 3 dnia roboczego (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania zamówienia drogą telefoniczną lub pisemną (e-mail, faks).
Za dni robocze uważa się dni: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w wersji papierowej lub elektronicznej karty charakterystyki na wszystkie produkty objęte zamówieniem, których to dotyczy, nie później niż w dniu dostawy. Wszystkie dostarczone karty charakterystyki muszą być zgodne z rozporządzeniem (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.
5. W platformie zakupowej KWP w Lublinie Wykonawca winien wpisać Łączną wartość oferty wynikającą z druku - załącznika nr 1.
6. Uzupełniony druk oferty (załącznik nr 1) winien stanowić załącznik do przedstawionej oferty.
7. W przypadku zapisu producenta lub marki w załączniku nr 1 Wykonawca winien zaoferować wymieniony produkt. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych. W przypadku zaoferowania innych produktów Zamawiający uzna ofertę za niezgodną ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
8. Zapłata za zakupiony wg cząstkowych zamówień asortyment, realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania wyrobów i prawidłowo wystawionej faktury VAT.
9. Do oferty Wykonawca winien dołączyć OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU- stanowiący załącznik do niniejszego postępowania.
10. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
- cena (brutto) - 70 %
- termin dostawy - 30%
Kryterium - cena oferty obliczona zostanie wg wzoru:
C=(cena oferty najtańszej/cena oferty ocenianej) x 90
Kryterium - termin realizacji zamówienia obliczony zostanie wg wzoru:
Tzc= (termin najkrótszy/termin oceniany)*30
(od 1 do 3 dni roboczych) powyżej 3 dni nie spełnia wymagań Zamawiającego
11. Dane do kontaktu:
Paweł Szostak
Wydział Transportu KWP w Lublinie
Tel. 47 811-42-79
e-mail: pawel.szostak@lu.policja.gov.pl
Informacja wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/rodo/79957,Ochrona-danych-osobowych.html
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Przedmiot zamówienia:
Lp. Przedmiot zamówienia CPV/Indeks Ilość J.m Miejsce realizacji Termin wykonania Załącznik/Link Uwagi
1. materiały lakiernicze CPV/Indeks 1 komplet

Dokument nr: Z117/57409, LU00-T.2380.3.2024

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,157436,140b03b1c9bd9c884f725731b2c92801.html

TERMIN SKŁADANIA: 2024-02-26 11:00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kwp-lublin.logintrade.net/zapytania_email,157436,140b03b1c9bd9c884f725731b2c92801.html

Wymagania:
Kryteria formalne:
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie wykonawcy

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena 70%
2. Termin dostawy 30%
Uwaga:
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Dane do kontaktu:

Paweł Szostak

Wydział Transportu KWP w Lublinie

Tel. 47 811-42-79

e-mail: pawel.szostak@lu.policja.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.