Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6095z ostatnich 7 dni
24552z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Realizacja robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu elewacji

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Realizacja robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu i malowaniu elewacji

Data zamieszczenia: 2024-03-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Szóstka"
Jerzego Bajana 31A
54-129 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71 782 10 55
techniczny@smszostka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 36 000,00 zł
Nr telefonu: Telefon: 71 782 10 5
Termin składania ofert: 2024-04-03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA PRZETARG w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie:

realizacji robót polegających na czyszczeniu, myciu, odgrzybieniu
i malowaniu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

ul. Skrzydlatej 23 - 33 w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Szóstka" we Wrocławiu.

Specyfikacja:
1. Szczegóły dotyczące robót zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami. Koszt nabycia specyfikacji wynosi 250,00 zł netto
wraz z obowiązującym podatkiem VAT. Kwotę należy uiścić na numer rachunku Zamawiającego PKO BP SA O/III Wrocław nr 37 1020 5242 0000 2502 0018 1719.
Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty, dokumentacja zostanie przesłana na adres wskazany do kontaktu w formie elektronicznej.

Składanie ofert:
6. Oferty przygotowane zgodnie ze SIWZ należy sporządzić w wersji pisemnej i przesłać pocztą na adres Zamawiającego w zamkniętych kopertach do dnia 03.04.2024 r. do godz. 1000, bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu.

Wymagania:
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b) dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności,
c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
f) wpłacili wadium w wysokości 36 000,00 zł(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych).
3. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP SA O/III WROCŁAW nr 37 10205242 0000 2502 0018 1719. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego w terminie do dnia 29.03.2024r. do godziny 1200.
4. Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Dane kontaktowe Spółdzielni:
a) adres: ul. Jerzego Bajana 31a, 54-129 Wrocław,
b) telefon: 71/ 782 10 55,
c) e-mail: techniczny@smszostka.pl sekretariat@smszostka.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.