Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usługi konserwacji dźwigów oraz platformy dla osób niepełnosprawnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usługi konserwacji dźwigów oraz platformy dla osób niepełnosprawnych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
ul. Brzeska 20-22
21-500 Biała Podlaska
powiat: Biała Podlaska
zp@bialapodlaska.sr.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biała Podlaska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na świadczenie usługi konserwacji dźwigów oraz platformy dla osób niepełnosprawnych
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja dwóch dźwigów oraz platformy dla osób
niepełnosprawnych przez pracowników, legitymujących się posiadaniem uprawnień
do wykonania konserwacji:
o Dźwigu elektrycznego towarowego małego o symbolu SWW 0852-24
- 2 przystanki, udźwig 100kg;
o Dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym, LMLIFTMATERIAL Niemcy,
- 4 przystanki, udźwig 638kg,
o Platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych OMEGA F - 2 przystanki,
udźwig 225 kg,
zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej przy Ul. Brzeskiej 20-22,
przez okres 12 miesięcy - co najmniej raz w miesiącu.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
o czynności konserwacyjne w zakresie ustalonym instrukcją konserwacji, opracowaną przez
producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, dotyczącymi
elektrycznych dźwigów pionowych oraz dokonywanie wymaganych przeglądów
okresowych i prowadzenie stosownej dokumentacji z tych czynności,o
o
o
o
o
przyjmowanie zgłoszeń awarii w godz.7.00 - 22.00 oraz uwalnianie ludzi w czasie awarii
dźwigu,
prowadzenie okresowych i bieżących przeglądów i konserwacji w terminach określonych
przepisami Urzędu Dozoru Technicznego i przewidzianych w Dokumentacji
Techniczno-Ruchowej,
prowadzenie przeglądów dodatkowych wynikających z zaleceń UDT,
usuwanie awarii,
przeprowadzenie napraw i remontów wynikających z zaleceń UDT.

CPV: 50531400-0

Dokument nr: OA.262.12.2024

Składanie ofert:
VIII MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę należy złożyć do dnia 29 marca 2024 roku godz. 10.00 pisemnie na adres sądu,
osobiście w siedzibie Zamawiającego Ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pok. 147 lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: zp@bialapodlaska.sr.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin realizacji zamówienia przez okres 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2024 roku
do dnia 31 marca 2025 roku.

Wymagania:
II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
130 000 złotych.
V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca sporządzi ofertę w oparciu o formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do
zapytania.
Złożenie oferty przez Wykonawcę jest równoznaczne z akceptacją warunków realizacji usługi
określonych w niniejszym zapytaniu oraz umowie, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do
zapytania.
VI KRYTERIUM WYBORU
1. CENA - 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. Cena oferty
musi uwzględniać wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
VII TERMNIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin, do którego Wykonawcy będą związani złożoną ofertą ustala się na 30 dni od dnia
upływu ostatecznego terminu składania ofert.
IX DODATKOWE INFORMACJE
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.