Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup z dostawą elementów złącznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup z dostawą elementów złącznych

Data zamieszczenia: 2024-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakłady Chemiczne ,,Siarkopol" Tarnobrzeg Sp. z o. o
ul. Chemiczna 3
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
Telefon: 15 856 58 01
rpiatkowski@zchsiarkopol.pl
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,53a9b5a29e0c5abaffcfd0650cfdf90c.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 15 856 58 0
Termin składania ofert: 2024-03-27 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup z dostawą elementów złącznych.

ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Chemiczna 3 zapraszają do złożenia oferty na:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakup z dostawą elementów złącznych.

Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. PRĘT GWINTOWY M8X1000 0653-352-81000 10 szt.
2. NAKRĘTKA M10 DIN934 KL.8 OC 0653-156-00010 10 kg
3. NAKRĘTKA M12 OC DIN934 KL8 0653-154-00013 10 kg
4. Śruba imbusowa M6X30 OC DIN 912 KL.8 (1KG) 0653-136-00616 128 szt.
5. Śruba M8x16, A2, ISO 7380 TYP 7380-2 0653-133-00817 200 szt.

Dokument nr: Z800/2303/1/aktualizacja1

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,szczegolyZapytaniaOfertowe,53a9b5a29e0c5abaffcfd0650cfdf90c.html

Data rozpoczęcia: 2024-03-25 13:20:00 Data zakończenia: 2024-03-27 08:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2024-03-26 12:00:00

Miejsce i termin realizacji:
2.Miejsce realizacji zamówienia: DAP Tarnobrzeg; ul Chemiczna 3 - wg Incoterms 2020. Magazyn.

3.Termin realizacji zamówienia:

- 5 dni od złożenia Zamówienia

Wymagania:
Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym przewidzianej w tej ustawie procedurze odwoławczej.

Zamawiający nie podlega pod przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.Wymogi w stosunku do Wykonawcy (jeśli dotyczy):

- termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury.

- miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.

- koszt transportu: po stronie Dostawcy.

5. Sposób wyboru oferty (kryteria oceny): np.:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów:

1) Cena netto realizacji zadania.

6. Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są:

7. Uwagi końcowe:

Informujemy, iż nasza Spółka z dniem 2 stycznia 2023 r. wdrożyła platformę zakupowąLOGINTRADE - wersja 2.0. w celu zapewnienia wygodnego i szybkiego odczytywania zapytań ofertowych, składania ofert handlowych, udziału w aukcjach elektronicznych, a także wszelkich innych dostępnych działań na platformie zakupowej LOGINTRADE dostępnej pod adresem: jak również stanowi bazę wiedzy o prowadzonych w naszej Spółce postępowaniach.

Uprzejmie zapraszamy do zarejestrowania się na naszej platformiehttps://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html . Rejestracja możliwa jest bez zaproszenia do uczestnictwa w konkretnym postępowaniu.

W razie jakichkolwiek problemów związanych z rejestracją lub obsługą Platformy Zakupowej zapraszamy do kontaktu z infolinią Logintrade: nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; lub e-mail:

Prosimy o zachowanie szczególnej poufności dotyczącej przekazanej Państwu dokumentacji.

Dokumentacja Przetargowa jest przekazana Oferentowi wyłącznie w celu opracowania i przedłożenia oferty przetargowej zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi. Oferent zachowa poufność i nie ujawni żadnej osobie trzeciej żadnej części Dokumentu Przetargowego w innym celu niż sporządzenie przez osoby trzecie i przesłanie oferentowi wyceny elementu robót. Oferent zapewni, że jego zewnętrzni konsultanci, podwykonawcy, dostawcy, itp. przestrzegać będą zasady zachowania poufności.

Ewentualne odstępstwa techniczne od naszego zapytania muszą być koniecznie w ofercie wyraźnie zaznaczone. Brak zaznaczonych odstępstw będzie traktowany jako potwierdzenie spełnienia wszystkich wyszczególnionych w zapytaniu wymagań technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

zmiany terminu składania ofert;

wyjaśniania treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości;

uzupełniania ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić;

poprawienia omyłek rachunkowych za zgodą Wykonawcy;

odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie;

odrzucenia ofert niezgodnych z założeniami zapytania ofertowego;

odrzucenia ofert obliczonych według błędnej stawki podatku VAT;

wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,

wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty w przypadku potwierdzenia tego faktu, bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

Niniejsze ogłoszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Oferty prosimy składać na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zchsiarkopol.logintrade.net https://platforma-zchsiarkopol.logintrade.net/portal,rejestracja.html

Wszystkie płatności na rzecz dostawców krajowych i zagranicznych zarejestrowanych dla VAT w Polsce Zamawiający realizuje w formule podzielonej płatności - Split Payment.

Sprzedający zobowiązany jest posiadać rachunek bankowy widniejący w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. ,,białej liście podatników VAT".

W związku z art. 4 kt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych firma ZAKŁADY CHEMICZNE ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Składając ofertę, Oferent potwierdza, iż zapoznał się Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, dostępną pod adresem: http://www.zchsiarkopol.pl/sites/default/files/portalFiles/rodo/klauzulaInformacyjnaDlaOferentow.pdf

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

1. Miejsce dostawy: siedziba

2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

3. Termin płatności: 30 dni

Dodatkowe warunki formalne:

-

Uwagi:
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:
------
Brak pozycji
------
Uwaga:
Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec prowadzący: Piątkowski, Rafał
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
e-mail: rpiatkowski@zchsiarkopol.pl
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.