Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7410z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Modernizacja instalacji nisko i wysokoprądowej w budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja instalacji nisko i wysokoprądowej w budynku

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ulica Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 328 60 01
budowlany@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 328 60 01
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w ramach prowadzonego postępowania pn. ,,Modernizacja instalacji nisko i wysokoprądowej w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7 - etap II" zaprasza do złożenia oferty.
1. Przedmiot zamówienia: ,,Modernizacja instalacji nisko i wysokoprądowej w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7 - etap II"

Dokument nr: 18/03/24/BUD

Składanie ofert:
7. Ofertę należy przesłać na adres mailowy/adres Zamawiającego - budowlany@pgsw.pl / Sekretariat PGSW Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa do dnia 02.04.2024r. godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: 200 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U z 2023 r. poz. 1610).
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kosztów prac poniesionych przez pracowników osadzonych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie skierowania do pracy, stanowiących min. 30% ogółu osób zatrudnionych przy realizacji zadania.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca planowanych prac.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowlany@pgsw.pl
6. Kryteria wyboru ofert, wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca - stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny albo w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
9. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego;
2) zaakceptowany i podpisany przedmiar robót;
3) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzjelenia zamówienia, oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

Uwagi:
Przetwarzanie danych osobowych
Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L Nr 119 z 4.5.2016 r., s. 1, zwane dalej: R0D0) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, zawarte w ofercie

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.