Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dodatkowe nasadzenia krzewów, w tym krzewów róż

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dodatkowe nasadzenia krzewów, w tym krzewów róż

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Chorzów
Rynek 1
41-500 Chorzów
powiat: Chorzów
T: 32 416 54 11 wew 5231, F: 32 416 56 34
ue@chorzow.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Chorzów
Wadium: ---
Nr telefonu: T: 32 416 54 11 wew
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie
do składania ofert na:
dodatkowe nasadzenia krzewów w pasach przy Ul. 3 Maja w Chorzowie.
Zakresem przedmiotu zamówienia są dodatkowe nasadzenia krzewów, w tym krzewów róż,
które należy zrealizować zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert : do 28.03.2024r., do godz. 15 00
Miejsce składania ofert : Urząd Miasta Chorzów, Wydział Usług Komunalnych i Ekologii
pocztą elektroniczną (ue@chorzow.eu).

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany czas realizacji:
maksymalnie do 30.04.2024 roku, z wyjątkiem jednorocznej gwaran-
cyjnej pielęgnacji nasadzeń, która zakończy się po roku od protokolarnego odbioru nasadzeń.

Wymagania:
Kryteria oceny ofert:
a) cena
80 %
b) czas realizacji
20 %
Sposób oceny ofert:
I KRYTERIUM - CENA
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie wg wzoru:
Cmin
------------ x Wpk
Cn
gdzie:
Cmin - najniższa wśród zaproponowanych cen
Cn - cena badanej oferty
Wpk - waga punktowa kryterium ( 80 pkt )
II KRYTERIUM - termin realizacji
Przyznana wartość punktowa obliczona będzie:
Czas realizacji zadania do 15 kwietnia 2024 r. - 20 pkt.
Czas realizacji zadania do 22 kwietnia 2024 r. - 10 pkt.
W przypadku, gdy Wykonawca nie określi w formularzu oferty terminu realizacji lub określi go w spo-
sób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferowany termin realizacji wy-
nosi do 30.04.2024r.
Oferta powinna zawierać :
1. Wypełniony formularz oferty wraz z ceną całkowitą zamówienia brutto wyliczoną
w oparciu o przedmiar robót wraz z podatkiem VAT (załącznik nr 1).
2. Zaparafowany przez osobę podpisującą ofertę projekt umowy (załącznik nr 2).
3. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do zaproszenia przedmiaru robót.
Opis sposobu obliczenia ceny.
Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie kosztorysu, zawierającego ceny jednostkowe ryczałtowe skalkulowane dla po-
szczególnych prac oraz przewidywane do realizacji zamówienia ilości tych prac i wpisze tak obliczoną cenę w formularzu ofer-
towym. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie pozycje kosztorysu. Cena oferowana przez Wykonawcę to kwota
całkowita brutto realizacji zamówienia obliczona na podstawie kosztorysu wraz z podatkiem VAT sporządzonego na podstawie
przedmiaru (załącznika do zaproszenia)) i wszelkich kosztów niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności , których nie moż-
na było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Stawkę podatku VAT dla usług wymienionych w przedmiarze należy określić: VAT 8%.

Kontakt:
Osoby odpowiedzialne : Jolanta Nowok
Telefon kontaktowy : 032 4165411 wew 5231

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.