Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5683z ostatnich 7 dni
24364z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Ogrodzenie fragmentu nieruchomości

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ogrodzenie fragmentu nieruchomości

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: BYDGOSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel: (52) 320 14 10
biuro@btbs.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (52) 320 14 10
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień odrębnych BTBS" wprowadzony Zarządzeniem Nr 18/2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku kierujemy zapytanie ofertowe w celu uzyskania oferty na wykonanie opisanego poniżej zamówienia:
Ogrodzenie fragmentu nieruchomości przy ulicy Sobieszewskiej 6 w Bydgoszczy.

Zamawiający żąda 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym ogrodzenia.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: I. MONTAŻ OGRODZENIA
1. Przygotowanie do wykonania montażu ogrodzenia:
1.1 Demontaż istniejącego ogrodzenia - ok. 11 mb
1.2 Wykarczowanie terenu przy płocie - ok. 10m2
2. Wykonanie otworów pod zabetonowanie słupków 0,25x0,25x1,5m - 6 szt.;
3. Montaż słupków ogrodzeniowych 50x50mm - 4 szt.;
4. Montaż słupków bramy 100x100-2 szt.;
5. Montaż podwalin betonowych - 8,5mb;
6. Betonowanie słupków betonem szybkowiążącym C20 - 0,6m3;
7. Przymiarka skrzydeł bramy - 2 szt.;
8. Montaż zawiasów skrzydeł bramy - 4 szt.;
9. Montaż bramy z ryglem; zamknięcie na kłódkę;
10.Montaż paneli ogrodzeniowych wysokości 120cm z siatki z drutu fi3,0mm - 8,5mb;
II. UTWARDZENIE
11. Demontaż obrzeży betonowych gr. 8cm - 4mb
12. Rozebranie kostki betonowej wraz z podbudową -1,5x3,5x0,2 = 1,05m3;
13. Korytowanie pod nawierzchnię z podbudową drogową:
- 1,5x3,5x0,12 = 0,63m3
- 1,5x3,5x0,20 = 1,05m3
14. Wykonanie nowej nawierzchni:
- montaż obrzeży betonowych gr. 8cm - 4,0mb
- kostka betonowa antracyt gr. 6cm - 3,0x3,5 = 10,5m2
- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm - 10,5m2
- podbudowa betonowa C8/10 gr. 20cm - 10,5cm2
15. Zamulenie nawierzchni chodnika
16. Utylizacja nadmiaru ziemi, materiałów z wycinki, pozostałości starego płotu oraz gruzu
17. Sprzątnięcie miejsca pracy
Oferta musi zawierać koszt materiału, robocizny oraz innych pozostałych czynników jak koszty bezpośrednie czy też
koszty zakupu.
W przypadku stwierdzenia znacznych rozbieżności obmiarowych pomiędzy przedmiarami (?10%) ze specyfikacji robót, a faktycznie wykonanymi Zamawiający dopuszcza możliwość weryfikacji kwoty poprzez zwiększenie lub
zmniejszenie kwoty.
SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA:
Kostka betonowa grubości 6cm w kolorze antracyt (jak istniejąca)
Ogrodzenie z paneli systemowych z drutu L03,Omm ze stali ocynkowanej malowanej na kolor zielony o wysokości 120cm
Brama dwuskrzydłowa systemowa z drutu >03,Omm ze stali ocynkowanej malowanej na kolor zielony o wysokości 120cm
Słupki ogrodzeniowe systemowe ze stali ocynkowanej malowanej na kolor zielony
Po uzgodnieniu Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i technologii zamiennych w stosunku do
opisanych.
Zaznaczone miejsce wymagające nowego ogrodzenia
Źródła finansowania zamówienia: środki finansowe Zamawiającego. Płatność jednorazowa po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Faktura z terminem płatności 14
dniowym.

CPV: 34928200-0

Dokument nr: 03/DI/2024

Składanie ofert:
określono termin złożenia ofert: 29 marzec 2024 roku do godz. 9.00 (w formie papierowej osobiście w siedzibie BTBS przy ulicy Grunwaldzkiej 64 w Bydgoszczy lub elektronicznie na adres biuro@btbs.pl)
Ofertę należy składać:
- wersję papierową w siedzibie BTBS Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz z umieszczonym numerem sprawy 03/DI/2024
lub
- wersję elektroniczną na adres: zamowienia@btbs.pl

Miejsce i termin realizacji:
określono termin wykonania: 10 dni od daty podpisania umowy i przekazania terenu, określono termin związania ofertą: 10 dni od daty złożenia oferty.

Wymagania:
określono warunki udziału w postępowaniu:
1. Przed podpisaniem Umowy wybrany Wykonawca dostarczy kosztorys szczegółowy
opracowany w oparciu o zapisy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
przyjęte kryteria oceny ofert:
100% cena
istotne warunki zamówienia i przyszłej umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami trzech
najkorzystniejszych ofert.
Termin płatności 14 dniowy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
W dniu 27 marca 2024 roku będzie możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie w obecności przedstawiciela BTBS. Spotkanie o godzinie 13.00 przed nieruchomością przy ulicy Sobieszewskiej 6. Wizja lokalna nie jest obowiązkowym elementem.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.