Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Świadczenie usług dostępu do Internetu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Świadczenie usług dostępu do Internetu

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Łączności i Informatyki
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
powiat: Poznań
kom. 506212700 tel. 47 7714185
anna.czerwik@po.policja.gov.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/906915
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: kom. 506212700 tel.
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LI.VIII.2380.54.2024.MI Świadczenie usług dostępu do Internetu dla lokalizacji i o parametrach podanych w załączniku nr 1
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługa dostępu do sieci Internet KPP Piła Ul. Bydgoska 117 od 1.04.2024 do 31.03.2025 1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 906915, LI.VIII.2380.54.2024.MI

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/906915
Składania : 28-03-2024 11:09:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 projektu umowy
Warunki postępowania:
1. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia leżą po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
6. Termin realizacji usługi - zgodnie z opisem pozycji
7. Zamawiający traktuje pozycje oddzielnie i wybierze Wykonawcę oddzielnie dla każdej pozycji.
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o wypełnione formularze ofertowe !!!!!
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. są wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2018, poz. 1954 ze. zm.);
Świadczą niniejsze usługi w podanych lokalizacjach.
Przedstawiona oferta będzie zgodna z załączonym do ogłoszenia opisem przedmiotu zamówienia, a zamawiający nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena części oferty musi być podana w PLN, cyfrowo, z uwzględnieniem należnego podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.
Cena dla danej lokalizacji może być tylko jedna.
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie zamieszczonego poniżej wzoru:
Kdn+ KVAT= Kdb
(Kdb*Im) = Wd
?Wd= Co
Kdn- kwota miesięcznego abonamentu netto
KVAT- kwota podatku VAT
Kdb- kwota miesięcznego abonamentu brutto
Im - ilość miesięcy objętych umową
Wd- wartość całkowita abonamentu
Co - cena oferty
Ceną oferty jest suma wartości wszystkich abonamentów wyszczególnionych w formularzu cenowym dla danej części.
Notatka i ewentualne załączniki w wersji elektronicznej proszę wysłać na adres anna.czerwik@po.policja.gov.pl
Zapytania co do procedury zakupu: Anna Czerwik, KWP w Poznaniu, tel. 47 77 14185, 506 212 700
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Termin realizacji uslugi - zgodnie z załacznikiem (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Łączności i Informatyki
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.