Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup - Art. różnych (WD, środek odtłuszczający, olej do sworzni, pędzle, farby ,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup - Art. różnych (WD, środek odtłuszczający, olej do sworzni, pędzle, farby , tarcze )

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
powiat: Zamość
Telefon: 84 638 62 23, 84 532 22 54
j.hereta@pkp-lhs.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/431027
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 84 638 62 2
Termin składania ofert: 2024-03-28 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup - Art. różnych (WD, środek odtłuszczający, olej do sworzni, pędzle, farby , tarcze )wg. Zał. nr 2 formularz cenowego
Opis postępowania: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu zwraca się o przesłanie oferty cenowej na dostawę produktów wymienionych w postępowaniu. Przystępując do postępowania oferent akceptuje poniższe warunki:

1. Cena jednostkowa zawiera koszty transportu.

2. Okres obowiązywania oferty minimum 21 dni od zakończenia postępowania.

3. Wymagane dokumenty jakościowe: warunki gwarancji, termin realizacji określić przy ofercie.

4. Zamawiający wymaga aby oferowane przedmioty były w opakowaniach handlowych, nowe, oryginalne, nieużywane, fabrycznie zapakowane.

5. Wymagana dostawa do: PKP LHS sp. z o.o. do Magazynu w Grupie Magazynowej Zamość Bortatycze, Wysokie 3, 22-400 Zamość , w dni robocze w godz. 7:30 do 14: 30.

6. Wymagany termin płatności 30 dni od otrzymania faktury i towaru.

7. Do postępowania dołączono załącznik nr 2 Formularz cenowy z podziałem na części. Oferty można składać oddzielnie na dowolną część, nie dopuszcza się składania ofert na pojedyncze pozycje z danej części.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian lub odwołania postępowania bez podania przyczyn.

9.Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia na wybraną część spośród materiałów będących przedmiotem postępowania.

10.Szczegółowe warunki zostały umieszczone na wzorze zamówienia umieszczonego w załączniku do postępowania.

11.Zamawiający informuje, że zgodnie z § 81 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu, których wartość nie przekracza 100 000,00 zł brutto z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy:

1) wykonawców wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) wykonawców, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) wykonawców, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) nr 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Składając ofertę Wykonawca potwierdza że nie podlega wykluczeniu na podstawie § 81 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy usługi i roboty budowlane przez PKP Linię Hutniczą Szerokotorową spółkę z o.o. w Zamościu, których wartość nie przekracza 100 000,00 zł brutto i oświadczam, że nie łamie, nie obchodzi ani nie ułatwia łamania Przepisów Sankcyjnych rozumianych, jako sankcje ekonomiczne, przepisy prawa, embarga handlowe, zakazy, decyzje, zarządzenia oraz inne akty i czynności, jakie zostały wprowadzone, nałożone lub wykonywane przez właściwe organy i struktury właściwych organizacji i władz w tym Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską, Europejski Obszar Gospodarczy, państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, a także inne podmioty o podobnym charakterze w związku ze środkami ograniczającymi w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, lub dotyczącymi środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Zobowiązuje się jednocześnie do poinformowania PKP LHS Sp. z o.o. o jakiejkolwiek zmianie swojego statusu, którego dotyczy złożone oświadczenie.

12. Po dokonanej ocenie ofert Zamawiający może żądać od Sprzedającego, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu złożenia oświadczenia - stanowiącego zał. nr 3 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
§ 81 Regulaminu.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania towarów, których sprzedaż mogłaby łamać lub obchodzić przepisy sankcyjne wprowadzone w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Zamawiający zastrzega, że jeżeli dla towarów, które pochodzą z Rosji lub są wywożone z Rosji Wykonawca nie wykaże w jednoznaczny sposób, że mogą one być przedmiotem sprzedaży zgodnie z Rozporządzeniem Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1 z poźn. zm.), Zamawiający odstąpi od zakupu, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Po dokonanej ocenie ofert Zamawiający poinformuje Sprzedającego, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu o konieczności złożenia oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 4, podpisanego zgodnie z reprezentacją.
Grupa asortymentowa:

Dokument nr: WL2c/24025/2024/53

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/431027
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-03-26 10:30 2024-03-28 11:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena brutto
Wymóg składania ofert: Wybrane przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta:

Kontakt:
PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O
Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
Telefon: 84 638 62 23
JOANNA HERETA
84 532 22 54
j.hereta@pkp-lhs.pl
Zamawiający: PKP LHS Sp. z o.o.
Województwo: LUBELSKIE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.