Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
502z dziś
6696z ostatnich 7 dni
22698z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa i instalacja zestawów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i instalacja zestawów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Data zamieszczenia: 2024-03-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 724 700 900
administracja@nfosigw.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (22) 724 700 9
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA i instalacja dwóch zestawów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Ul. Konstruktorskiej 1
Szczegóły zamówienia w załącznikach.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja dwóch zestawów klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni, w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy Ul. Konstruktorskiej 1.
2. Charakterystyka techniczna pomieszczenia
Pomieszczenie serwerowni znajduje się w budynku biurowym zlokalizowanym w Warszawie przy
ul. Konstruktorskiej 1 i jest umiejscowione na poziomie przyziemia. W pomieszczeniu posadowione jest 5 szaf rackowych wypełnionych urządzeniami informatycznymi, brak podłogi technicznej. Posadzki wykonane z wykładziny PCV, brak okien, sufit wykonany z płyt z włókien mineralnych 50x50, oświetlenie rastrowe 4x18W. Oprócz infrastruktury informatycznej w pomieszczeniu pracuje UPS firmy AEG typ Protect 3.33 20 oraz stałe urządzenie gaśnicze KD 200.
3. Charakterystyka istniejących urządzeń klimatyzacyjnych
Aktualnie pomieszczenie obsługują 3 zestawy klimatyzacji: dwa produkcji Daikin typ: RZQG100L8Y1B/FAQ100C (uszkodzona) i RZAG100NY1/FAA100B są to jednostki naścienne każda
o mocy chłodniczej 9,5 kW oraz jeden zestaw YORK HEJB30FS-ACR/HEEB-HEKB (uszkodzony) również z jednostką naścienną, o mocy chłodniczej 6 kW.
4. Zakres przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) demontaż i utylizacja uszkodzonego zestawu klimatyzacyjnego Daikin RZQG100L8Y1B /FAQ100C,
b) demontaż i utylizacja uszkodzonego zestawu klimatyzacyjnego YORK HEJB30FS-ACR/HEEB
-HEKB,
c) dostawę i montaż dwóch fabrycznie nowych zestawów klimatyzacji adekwatnych pod względem mocy i parametrów technicznych do obecnie pracującej w serwerowni sprawnej jednostki produkcji DAIKIN RZAG100NY1/FAA100B,
d) włączenie zainstalowanych, nowych jednostek klimatyzacji, do systemu centralnego zarządzania klimatyzacją ,,Daikin Intelligent Manager" (dalej IM), dwie nowe jednostki klimatyzacyjne należy wyposażyć w odpowiednie wiązki i kabel sterowniczy umożliwiające realizację tej części zadania, (jednostka RZQG100L8Y1B /FAQ100C jest włączona do systemu IM, zatem istnieje możliwość wykorzystania wiązki i kabla sterowniczego, z zastrzeżeniem, że będzie pasował do nowo instalowanej jednostki, w przeciwnym wypadku należy dostarczyć
i zainstalować dedykowaną wiązkę i kabel sterowniczy,
e) do instalacji należy wykorzystać w miarę możliwości istniejące rurociągi i instalację zasilającą, skropliny odprowadzić z wykorzystaniem istniejących kanałów, w przypadku zestawu YORK podlegającego wymianie odległość pomiędzy jednostkami zewnętrzną i wewnętrzną jest nieznaczna (przez ścianę).
f) Instalacja urządzenia umożliwiającego naprzemienną pracę trzech zestawów w systemie
(2 zestawy pracujące jeden niepracujący),
g) próby ciśnieniowe, napełnienie układu, uruchomienie zestawów klimatyzacyjnych i uzyskanie niskich temperatur.
5. Przedmiar robót
Lp.
Podstawa
Opis
j.m.
Ilość
Cena jedn.
Wartość
KOSZTORYS: Serwerownia 3A - KLIMATYZACJA
1

Urządzenia z montażem

1
d.1
KNR 7-24 0132-02
Montaż jednostki zewnętrznej
szt.
2,000

2
d.1
KNR 7-24 0134-01

Montaż parownika- jednostki
wewnętrznej.
szt.
2,000

3
d.1
KNR 7-08 0301-02
Pilot przewodowy
ukł.
2,000

4
d.1
KNR 7-08 0301-02
Układy sterowania elektrycznego- zegar
pracy naprzemiennej klimatyzacją
ukł.
1,000

2

Rurociągi i izolacje termiczne.

5
d.2
KNR-W 2-15 0306-01

Rurociągi w instalacjach gazowych
miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 10 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m
4,000

6
d.2
KNR-W 2-15 0306-03

Rurociągi w instalacjach gazowych
miedziane o połączeniach lutowanych o
śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m
4,000

7
d.2
KNR 0-34 0104-06
Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
m
4,000

8
d.2
KNR 0-34 0104-06
Izolacja rurociągów śr.10 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J)
m
4,000

3

Próby i uruchomienie

9
d.3
KNR 7-24 0513-07
Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych
o wydajności 10.0 tys.kcal/h
kpl.
2,000

10
d.3
KNR 7-24 0514-07
Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 10.0 tys.kcal/h
kpl.
2,000

11
d.3
KNR 7-24 0515-07
Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h
kpl.
2,000

12
d.3
KNR 7-24 0516-07
Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h
kpl.
2,000

4

Roboty towarzyszące

13
d.4
KNR-W 4-02 0523-09
Demontaż i utylizacja jednostki wewnętrznej klimatyzacji
szt.
2,000

14
d.4
KNR-W 4-02 40213-01
analogia
Demontaż i utylizacja jednostki
zewnętrznej klimatyzacji.
szt.
2,000

15
d.4
KNR 5-08 0212-01
Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane w gotowych
korytkach i na drabinkach
m
20,000

16
d.4
KNR 4-03 1202-02
Sprawdzenie i pomiar kompletnego
2,3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia
pomiar.
2,000

6. Wymagane podstawowe parametry zestawu klimatyzacyjnego
Parametr
Wartość
Wydajność chłodnicza
Nom.
kW
nie mniej niż 9.5
Wydajność grzewcza
Nom.
kW
nie mniej niż 10.8
Efektywność sezonowa
Chłodzenie pomieszczeń
Klasa efektywności energetycznej

A++

Wydajność
Moc
kW
9.5

SEER

6.42
Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)
Klasa efektywności energetycznej

A+

Wydajność
Moc
kW
10.8

SCOP/A

4.01
Urządzenie musi być zaopatrzone w moduł pracy całorocznej.
Wymiary
Jednostka zewnętrzna
Wys. x szer. x gł.
870x1100x460 (+/- 5%)
Waga
Jednostka zewnętrzna
Waga
84,5 (+/- 5%)
Zakres pracy
Chłodzenie
Temp. Min.
-20

Temp. Max.
+52

Grzanie
Temp. Min.
-20

Temp. Max.
+18
Poziom mocy akustycznej
Chłodzenie
dBa
66
Czynnik chłodniczy
Rodzaj
-
R32
Zasilanie
3/fazy
HZ/V
3~/50/380-415

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 29.03.2024 do godz.: 10:00.

Ofertę (oraz wszelkie pytania) proszę przesyłać na adres email: administracja@nfosigw.gov.pl
7) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z oraz kartami katalogowymi zaoferowanych urządzeń, należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

administracja@nfosigw.gov.pl
w terminie do dnia 29 marca 2024 r.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji przedmiotu umowy
Zaoferowany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi .... dni licząc od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Proszę o złożenie oferty z wykorzystaniem załączonego formularza ofertowego.
7. Gwarancja
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z ofertą.
9. Termin, miejsce i sposób składania ofert
1) Oferty należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
2) Oferty należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
3) Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
4) W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę lub ponownego przedstawienia zapytania ofertowego.
5) W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny /gwarancji/ terminu realizacji, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych
w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty dodatkowe do skutecznego wyboru oferty najkorzystniejszej.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym etapie.
10. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

Kryterium
Waga pkt
Cena (C)
70
Gwarancja (G)
20
Termin realizacji (T)
10
Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
1) Cena (C)
C = (Cm/Cb)x70 (max liczba punktów)
C- otrzymana ilość punktów w kryterium ceny
Cm- najniższa oferowana cena spośród ofert
Cb- cena badanej oferty
2) Gwarancja (G)
G = (Gb - 24)/(Gn - 24)x20 (max liczba punktów)
G- otrzymana ilość punktów w kryterium okres gwarancji
Gb- okres gwarancji liczony w miesiącach w ofercie badanej
Gn- okres gwarancji liczony w miesiącach najdłuższy spośród ofert
(Zamawiający określa minimalny okres gwarancji na 24 miesiące, natomiast maksymalny na 48 miesięcy).
Ocenie podlegać będzie gwarancja ponad wymagane minimum.
a) Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 48 miesięcy) = 20 punktów.
b) Zaoferowanie gwarancji równej wymaganemu minimum (24 miesięcy) spowoduje nieprzyznanie żadnego punktu w tym kryterium.
c) Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.
d) Nie wpisanie okresu gwarancji w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
e) W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy.
f) Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
g) Wykonawca winien podać ilość miesięcy, np. 48 (liczba całkowita).
3) Termin realizacji (T)
Punkty w ww. kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje termin realizacji (dni robocze) liczony od dnia podpisania umowy:
o ? 15 ? 20-dniowy: otrzyma 0 punktów,
o ? 10 dni i <15 dni: oferta otrzyma 10 punktów,
o < 10dni i > 5- dni: oferta otrzyma 15 punktów,
o ? 5 dni: oferta otrzyma 10 punktów.
T - otrzymana ilość punktów w kryterium termin realizacji
T = Ofertowany termin realizacji (Pkt)
(UWAGA: termin realizacji nie może być dłuższy niż 20 dni roboczych, pod rygorem odrzucenia oferty)
Ocena = C+G+T
gdzie:
C - liczba punktów dla kryterium cena,
G - liczba punktów dla kryterium okres gwarancji,
T - liczba punktów dla kryterium termin realizacji.
4) Oferta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert będzie uznana jako najkorzystniejsza.
5) Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.
11. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia
Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 130 000 zł netto i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia publiczne".
12. UWAGA
1) Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, żeby przed złożeniem oferty, dokonać wizytacji miejsca prowadzenia robót w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi.
2) Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do podpisania umowy, nie później w terminie 3 dni robocze licząc od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
Do kontaktów w sprawie postępowania jest upoważniony:
Piotr Tomporowski, e-mail: piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl, tel.: (22) 724 700 900.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.