Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Łowickiej
Świętojańska 1/3
99-400 Łowicz
powiat: łowicki
606792731
piotr.golaszewski2@interia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187158
Województwo: łódzkie
Miasto: Łowicz
Wadium: ---
Nr telefonu: 606792731
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024/PCPR Z DNIA 26.03.2024 dostawa sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni w postaci: szyny CMP, schodołazów i aparatu do drenażu limfatycznego
Powstaje w kontekście projektu
FELD.07.09-IP.01-0001/23 - Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2

Część 1
DOSTAWA szyny CMP, schodołazów i aparatu do drenażu.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego do wypożyczalni w postaci: szyny CMP, schodołazów i aparatu do drenażu limfatycznego
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny w ilości i o parametrach jak poniżej:
a) Zakup szyny CMP do biernych ćwiczeń kończyn - 1 szt. Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego o zakresie ruchomości: od -10 do 120 stopni, z regulacją prędkości i przerwy wyprostu, regulacja obciążenia.
b) Zakup schodołozu - 2 szt. : zasięg min. 45 pięter, min. 3 prędkości, waga całkowita nie więcej niż 40 kg, waga kolumny do 12 kg, waga podstawy do 28 kg, Udźwig maksymalny z wózkiem nie mniej niż 130 kg, wysokość nie więcej niż 999 mm, szerokość nie więcej niż 673 mm, całkowita długość nie więcej niż 1450 mm.
c) Zakup aparatu do drenażu limfatycznego - 1 szt: Ciśnienie mankietu w przedziale ok. 220-260 mmHg, czas napełniania mankietu od 12 s do 20 s, liczba stref wpływu min. 10, temperatura ogrzewania podczerwieni w przedziale 150 - 550, Częstotliwość stymulacji 1-4,75, częstotliwość impulsów elektrostymulacji - 1,25 kHZ, sterowanie ekranem dotykowym LCD.
1. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem do lokalu gdzie funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego tj. pod adresem Ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz, w godz.ch: pon.-pt. 8:00-16:00, wraz z obowiązującą dokumentacją, w tym np. kartą gwarancyjną.
2. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca w przypadku awarii sprzętu będzie zobowiązany do odbioru sprzętu, naprawy i oddania go do siedziby w terminie 7 dni od poinformowania o awarii.

CPV: 33100000-1, 33158400-6, 33196200-2

Dokument nr: 2024-65033-187158, 3/2024/PCPR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2024-04-02

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2024-04
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny do wskazanego miejsca wraz z wniesieniem do lokalu gdzie funkcjonować będzie wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego tj. pod adresem Ul. Kaliska 5, 99-400 Łowicz, w godz.ch: pon.-pt. 8:00-16:00
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
łowicki
Gmina
Łowicz
Miejscowość
Łowicz

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
1. Zmiany treści umowy, jak też oświadczenia woli stron w związku z jej wykonywaniem, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia Umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, wytycznych lub innych regulacji w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
3. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn:
a) wynikających ze zmiany harmonogramu realizacji projektu lub przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu lub przedłużającej się procedury podpisywania umowy;
b) wynikających ze zmiany harmonogramu lub szczegółowego programu usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:
a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego zamówienia, w tym zmiany stawki VAT;
c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, lub w interesie Zamawiającego, w tym np. w przypadku braku uznania prowadzenia warsztatów za niekwalifikowany;
d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
e) zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie dało się przewidzieć,
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O realizację zamówienia mogą ubiegać się przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Dysponowanie w ramach własnego przedsiębiorstwa osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez Wykonawcę w sposób samodzielny
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
d) Brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

3. Zamawiający zastrzega, że dostarczony sprzęt ma być nowy, objęty gwarancją (minimum 24 miesiące)
4. Zamawiający wymaga przedstawienie kart katalogowych do każdej pozycji oferty.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2024-03-26
Data ostatniej zmiany
2024-03-26 20:59:17

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 95%
Będzie brana pod uwagę cena brutto zamówienia. Oferta najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma 95 pkt., oferty droższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
"Aspekt społeczny" maksymalnie 5% (5 pkt)
Klauzula społeczna - Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną osobę/osoby wykluczone.
Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Piotr Gołaszewski
tel.: 606792731
e-mail: piotr.golaszewski2@interia.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.