Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
236z dziś
6431z ostatnich 7 dni
22433z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Remont schodów zewnętrznych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont schodów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Poprawczy w Białymstoku
ul. 42 Pułku Piechoty 117
15-181 Białystok
powiat: Białystok
tel. 85 675 44 28, fax 85 675 47 55
r.konert@bialystok.zp.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 85 675 44 28, f
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE:
remont schodów zewnętrznych do budynku głównego na ternie Zakładu Poprawczego w Białymstoku przy Ul. 42 Pułku Piechoty 117
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
ZAKRES PRAC

Rozebranie starej nawierzchni schodów i usunięcie gruzu; Prace związane z montażem i demontażem wiaty rowerowej oraz poręczy wykonane przez Zamawiającego we własnym zakresie.

Wykonanie nawierzchni z pełnej płyty tarasowej o minimalnych wymiarach 30 x 60 x 5 cm (kolorystyka odcienie szarości np. wapień dewoński, wapień szary oraz model wybierze inwestor spośród przedstawionych przez Oferenta producentów); krawędzie płyty wykończona fazą

Wykonanie stopni betonowych blokowych (monolityczne, prefabrykowane; kolorystyka grafit/czarny oraz model wybierze inwestor spośród przedstawionych przez Oferenta producentów) o min. wysokości i szerokości stopnia 15 x 30 cm;
Sprzątanie po wykonanej usłudze.

INNE INFORMACJE

Prace remontowe prowadzone będą w czynnym obiekcie. Oferent będzie zobowiązany do wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą (m.in. należy wziąć pod uwagę wykonanie schodów tymczasowych, tak aby pracownicy podczas prac remontowych mogli dostać się do budynku) zakładu oraz do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach budowlanych.

Wszelkie materiały i urządzenia do wykonania zadania dostarcza wykonawca.

Wymiary i ilości: powierzchnia schodów ~ 67 m2 ( wym.: 14,9 m x 4,5 m); 5 szt. stopni ~ wysokość/szerokość 15 x 30 cm. Wszelkie pytania należy kierować od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do: Konert Radosław - kier. administracyjno-gospodarczy. Kontakt jak niżej.

Składanie ofert:
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 2 kwietnia 2024r. do godz. 1500 na adres Zakład Poprawczy w Białymstoku, ul 42 Pułku Piechoty 117, 15-181 Białystok, bądź przesłać skany mailem na adres r.konert@bialystok.zp.gov.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Poprawczego w Białymstoku - pokój kierownika administracyjno-gospodarczego (budynek główny, parter).

Miejsce i termin realizacji:
WYMAGANIA

Termin wykonania robót max. do dnia 31 maja 2024 r.

Wymagania:
Zamawiający zaleca obejrzenie miejsca robót remontowych. Zdjęcia przedstawiają schody będące przedmiotem niniejszego postępowania. Należy wziąć pod uwagę wykonanie montażu (stopa betonowa wylewana/prefabrykowana) do wiat rowerowych. Wiaty będą zamontowane ponownie w tym samym miejscu (patrz zdjęcie).

Umowa na roboty zawarta z Oferentem będzie umową ryczałtową. Cena podana przez Oferenta musi zawierać wszelkie koszty związane z całkowitą realizacją zadania.

Na terenie Zakładu obowiązuje bezwzględny zakazu przynoszenia i zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz kontaktowania się z wychowankami. Palenie tytoniu, e-papierosów odbywa się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Oferent przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Posiadania wiedzy i doświadczenia - referencje na 2 roboty o podobnym charakterze, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda (jeśli prace były wcześniej wykonywane przez Oferenta na rzecz zamawiającego, referencje nie są wymagane).

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Żądany minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od daty odbioru.

Zamawiający najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2024r., do godziny 1200 poinformuje wszystkich Oferentów, którzy złożyli lub przesłali oferty, o wynikach postępowania.

Uwagi:
Kryterium oceny ofert - cena 100%.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Radosław Konert, tel. (85) 6785425, fax. (85) 6754755, kom. 600807997, e-mail: r.konert@bialystok.zp.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.