Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1216z dziś
7409z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa sceno-techniczna

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa sceno-techniczna

Data zamieszczenia: 2024-03-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
zbigniew.wasowicz@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12880
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-03-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
postępowanie otwarte pn. Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zmysłu wizualnego według projektu realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego (oświetlenie ) Zleceniobiorcy z, ubezpieczeniem do audycji "OJCIEC MATEUSZ ODC. 408-420"
Opis postępowania: Informujemy o wszczęciu postępowania otwartego, którego przedmiotem jest usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zmysłu wizualnego według projektu realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego (oświetlenie ) Zleceniobiorcy z, ubezpieczeniem do audycji "OJCIEC MATEUSZ ODC. 408-420".
Opis przedmiotu zamówienia

Usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zmysłu wizualnego według projektu realizatora z wykorzystaniem sprzętu własnego (oświetlenie ) Zleceniobiorcy z, ubezpieczeniem do audycji "OJCIEC MATEUSZ ODC. 408-420".

Światło bez obsługi, bez transportu + ubezpieczenie; termin może ulec przesunięciu.

Miejsce realizacji - Warszawa i okolice, Sandomierz i okolice

Termin realizacji : 01.06.2024- 30.11.2024

Szczegółowe informacje o sposobie realizacji zmówienia i warunkach jego realizacji zawarty został w załącznikach.

Załączniki: Harmonogram, , Zapotrzebowanie sprzętowe, Projekt protokołu i informacja o protokole - załączniki dostępne są w zakładce ,,Załączniki".

Zamawiający przewiduje, że usługa zrealizowana zostanie na podstawie Umowy ( Projekt umowa zostanie dostarczony w późniejszym terminie).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Wymagane są warunki techniczne w celu weryfikacji jako załącznik do Platformy Zakupowej w formacie pliku pdf lub jpg.

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 29.03.2024 roku o godz. 12.00

Wymagania w zakresie składania ofert:
Ofertę należy złożyć elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za świadczenie usługi objętej przedmiotem zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Sposób dokonywania zamiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia (zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA).

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie dodać i usunąć dokumenty na Platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest najniższa całkowita cena netto (tj. uwzględniająca wszystkie elementy składające się na przedmiot zamawiania).
Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.
Wszystkie ceny należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena musi być podana w PLN.
Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest : Zbigniew Wąsowicz, adres e-mail: zbigniew.wasowicz@tvp.pl

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: WNZ-000223/24

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/12880
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-03-26 15:00 2024-03-29 12:00

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
ZBIGNIEW WĄSOWICZ
zbigniew.wasowicz@tvp.pl
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.