Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6176z ostatnich 7 dni
23412z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przebudowa budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa budynku

Data zamieszczenia: 2024-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
22 328 60 01
budowlany@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 22 328 60 01
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Działdowie" zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiot zamówienia: ,,Przebudowa budynku Prokuratury Rejonowej w Działdowie"

Dokument nr: 16/03/24/BUD

Specyfikacja:
Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowlany@pgsw.pl

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać na adres mailowy/adres Zamawiającego - budowlany@pgsw.pl / Sekretariat PGSW Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa do dnia 02.04.2024r. godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: prace projektowe - do 31.05.2024r., roboty budowlane - do 30.11.2024r.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U z 2023 r. póz. 1610).
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kosztów prac poniesionych przez pracowników osadzonych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie skierowania do pracy, stanowiących min. 30% ogółu osób zatrudnionych przy realizacji zadania.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca planowanych prac.
Kryteria wyboru ofert, wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca - stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny albo w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego;
2) kosztorysy ofertowe;
3) polisę OC;
4) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy;
5) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;
6) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzjelenia zamówienia, oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.