Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1181z dziś
7296z ostatnich 7 dni
25803z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Przygotowanie do sezonu, transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przygotowanie do sezonu, transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających

Data zamieszczenia: 2024-03-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań Oddział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8271-723
https://platformazakupowa.pl/transakcja/908210
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 61 8271-723
Termin składania ofert: 2024-04-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przygotowanie do sezonu, transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających na rzece Warcie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przygotowanie do sezonu, transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających na rzece Warcie - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 908210

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/908210
Składania : 02-04-2024 12:00:00
Otwarcia : 02-04-2024 12:05:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.
Dlaczego warto odpowiedzieć na szacowanie wartości zamówienia?
Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:
zaproszeniem do złożenia oferty lub/i
zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub
zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu.
W przypadku pytań:
technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8271-723
związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji cenowej realizacji usługi polegającej na przygotowanie do sezonu, transport, wodowanie, montaż oraz demontaż pomostów pływających na rzece Warcie. Lokalizacja pomostów - zgodnie z załącznikiem graficznym.
Zakres szacowania wartości zamówienia obejmuje:
- przygotowanie do sezonu, w tym mycie wodą pod ciśnieniem oraz uzupełnienie brakującego odeskowania,
- transport z nieruchomości przy ul. Panny Marii 1 w Poznaniu, wodowanie i montaż pomostów pływających:
a) pomosty dla przystanków Tramwaju Wodnego do dnia 29.04.2024 r. - przystanek Katedra - składający się z 3 segmentów pomostów, przystanek Chwaliszewo - 2 segment pomostu, wraz z trapami.
b) pomosty w Starym Porcie do dnia 31.05.2024 r. - 3 rzędy składające się z 6 segmentów pomostów, odległość pomiędzy rzędami min. 25 metrów, wraz z trapami;
- demontaż, załadunek i transport oraz rozładunek na terenie nieruchomości przy ul. Panny Marii 1 w Poznaniu, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w terminie do dnia 03.09.2024 r. wszystkich ww. pomostów pływających;
- awaryjny demontaż, załadunek i transport oraz rozładunek na terenie nieruchomości przy ul. Panny Marii 1 w Poznaniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w dowolnym wskazanym przez Zamawiającego terminie, pomostów pływających z każdej lokalizacji w przypadku zagrożenia powodziowego.
Okres dla szacowania wartości zamówienia: maksymalnie od 29.04.2024 r. - 03.09.2024 r.
Szacowanie wartości zamówienia przez Państwa powinno obejmować:
podanie całościowej wartości wykonania zadania ze wskazaniem wartości netto, stawki podatku VAT oraz wartości brutto
Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych, tj. wybór najkorzystniejszej oferty w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia, wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
4) Pani/Pana dane zostały przekazane Administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana albo udostępnione Administratorowi przez Wykonawcę.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
d) żądania usunięcia danych, gdy:
o dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
o dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o po wniesieniu sprzeciwu, jeśli nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
o osoby te kwestionują prawidłowość danych,
o przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
o Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
o osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu.
7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia wyłączonego spod regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie
na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Miasto Poznań Oddział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.