Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i ekspertyzy - operatu stanu technicznego dla drogi...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i ekspertyzy - operatu stanu technicznego dla drogi publicznej

Data zamieszczenia: 2024-04-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: ORLEN S.A
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: 22 106 41 95
jolanta.peczalska@pgnig.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: brak
Nr telefonu: tel.: 22 106 41 95
Termin składania ofert: 2024-04-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i ekspertyzy - operatu stanu technicznego dla drogi publicznej prowadzącej dla zadania geologicznego Kraczkowa 4k
Przedmiot zamówienia
Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i ekspertyzy - operatu stanu technicznego dla drogi publicznej prowadzącej dla zadania geologicznego Kraczkowa 4k

Dokument nr: NP/PGNG/24/0332/GE/DWR

Otwarcie ofert: Termin i miejsce otwarcia ofert
22.04.2024 11:15
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Specyfikacja:
Inne uwagi
Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
22.04.2024 11:00
Wykonawca ofertę składa za pośrednictwem Modułu Elektronicznej Komunikacji z Dostawcami dostępnego na stronie http://www.przetargi.pgnig.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
pożądany
II - kwartał 2024 r i I - kwartał 2025 r
Miejsce realizacji zamówienia
Korczowa

Wymagania:
Informacje na temat wadium
Wadium w wysokości: brak danych PLN. Forma wnoszenia wadium:
Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100
Kryteria oceny ofert - informacje dodatkowe
Warunki udziału w postępowaniu
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że należycie wykonali, a w przypadku świadczenia ciągłego lub okresowego - wykonują, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu ekspertyzy drogi o długości minimum 1000m.
2. Dysponują lub będą dysponować osobą/osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: 1 (jedną) osobą posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania lub łączone do projektowania i kierowania robotami budowalnymi związanymi z obiektem budowlanym lub uprawnienia równoważne.
3. Bezpiecznie wykonują prace zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz stosują odpowiednie procedury dotyczące bezpiecznego wykonywania prac wynikających z umowy, właściwe dla specyfiki branży, tzn. posiadają wdrożony i funkcjonujący system zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normami ISO/ SCC, lub równoważne rozwiązania obejmujące standardy i praktyki QHSE w zakresie dotyczącym tego zamówienia
Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych
Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
Termin związania ofertą
21.06.2024

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Jolanta Pęczalska

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.