Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5912z ostatnich 7 dni
21652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Nadzór inwestorski

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Nadzór inwestorski

Data zamieszczenia: 2024-04-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Goszczanów
ul. Kaliska 19
98-215 Goszczanów
powiat: sieradzki
telefon 438298220
sekretariat@goszczanow.com
Województwo: łódzkie
Miasto: Goszczanów
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 438298220
Termin składania ofert: 2024-04-24 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Goszczanów zamierza zlecić nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1732E Ul. Turecka w Goszczanowie".
Przedmiotem zamówienia jest remont Ul. Tureckiej w Goszczanowie o długości odcinka 814 m, polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu jezdni, wykonaniu nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonaniu fragmentu chodnika, remoncie przepustów, wykonaniu zjazdów z betonowej kostki brukowej, bitumiczne oraz z kruszywa łamanego, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego.
Zakres obowiązków Inspektora nadzoru określa ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Do obowiązków inspektora należeć będzie w szczególności:
- prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,
- potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót,
- uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
- uczestniczenie w spotkaniach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy,
- uczestniczenie w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
Obowiązki inspektora trwają do czasu zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji. Wartość robót 2 193 369,34 zł brutto.

Dokument nr: PPID.7013.1.2024

Otwarcie ofert: termin otwarcia ofert: 24 kwietnia godz. 13.00.

Specyfikacja:
Szczegóły (dokumentacja projektowa) dostępna w Urzędzie Gminy Goszczanów Ul. Kaliska 19 pok. nr 7.

Składanie ofert:
Ofertę proszę przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy w Goszczanowie.
Miejsce i termin złożenia oferty:
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 24 kwietnia 2024 r. godz. 10.00, osobiście, listem na formularzu oferty, faksem, pocztą elektroniczną,
opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego opatrzonej napisem, OFERTA NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ 1732E UL. TURECKA W GOSZCZANOWIE
(nie dotyczy oferty przesłanej faksem, pocztą elektroniczną sekretariat@goszczanow.com ).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji inwestycji: sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą inwestycji.

Wymagania:
Nadzór mogą sprawować osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Płatność za pełnienie Nadzoru Inwestorskiego po wykonaniu i odbiorze drogi.
W przypadku zainteresowania się naszym zleceniem proszę o złożenie oferty na załączonym formularzu wraz z wymaganymi uprawnieniami i przynależnością do izby zawodowej.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.