Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej W Chełmcu
Papieska 2
33-395 Chełmiec
powiat: nowosądecki
Telefon: 18 414 56 27
knowak@chelmiec.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chełmiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 18 414 56 2
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.

,,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielopole - etap I"

Zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych

Zakres prac - wymagania:

1. Wykonanie map do celów projektowych.
2. Projekt zagospodarowania terenu - w 3 egz. (dla Zamawiającego)
3. Projekt architektoniczno-budowlany - w 3 egz. (dla Zamawiającego)
4. Projekt techniczny - w 3 egz. (dla Zamawiającego)
5. Wykonanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych - w 3 egz.
6. Wykonanie niezbędnych uzgodnień, inwentaryzacji, opinii wynikających z przyjętych rozwiązań oraz spełnić wymagania wynikające z przepisów szczegółowych, uzyskanie warunków technicznych dla budowy lub przebudowy niezbędnej infrastruktury technicznej.
7. Uzyskać skuteczne zgłoszenie o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictwa. Należy wystąpić do ZGKiM w Chełmcu o udzielenie pełnomocnictwa na etapie projektowania.
8. Całość opracowania projektowego powinna być przekazana w postaci nagrania na nośniku elektronicznym w 2 egz. Rysunki - format dwg. i pdf, opisy doc. inne elementy, kosztorysy /Norma ath/ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy map z ustalanym na etapie projektowania przebiegiem sieci (dwg* pdf*) w celu kontrolowania i informowania mieszkańców.
9. Opinia/dokumentacja geologiczna, operaty wodno - prawne (koniecznie uwzględnić w wycenie jeżeli teren wymaga), - Do rozpoznania na etapie zamówienia, w terminie późniejszym nie będzie uwzględniane rozszerzenie zadania.
10. Opinia sanepidu oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
11. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego aktualizowania kosztorysów inwestorskich do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego na realizację robót budowlanych w terenie. Aktualizacji kosztorysów może odbywać się więcej niż jeden raz oraz Zamawiający ma prawo żądać zmian pozycji kosztorysowych lub podział kosztorysów na mniejsze etapy.

Dokument nr: ZGKIM.2600.22.2024

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć mailowo na adres: knowak@chelmiec.pl do dnia 14.05.2024 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza ofertowego do godz. 9:00. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki realizacji:
1) Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
2) Wykonawca/Projektant powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.
3) Zgoda na wejście powinna zawierać zapis, iż po wykonaniu ww. inwestycji właściciel nieruchomości podpisze umowę na zrzut ścieków z ZGKiM w Chełmcu. Ponadto informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków - Rozdział 2 art. 6 pkt. 1:
,,Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług".
Rozdział 2 art.8 pkt. 1:
,,Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
(...) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych".

Zgoda na wejście w teren powinna zawierać paragraf:
1. Właściciel gruntu, przez który przebiega sieć kanalizacyjna nie będzie miał żadnych roszczeń co do posadowienia sieci oraz przesyłu i udostępni teren w przypadku awarii sieci, przebudowy lub remontu.
2. Zgoda na odwrocie powinna zawierać mapę z przebiegiem sieci zatwierdzoną przez Właściciela i Zamawiającego tak aby każda ze stron była poinformowana jak będzie przebiegać już na etapie projektowania (rozeznania terenowego), w innym przypadku zgody nie będą akceptowane przez Zamawiającego. Proszę o zabieranie również zgód ,,negatywnych" aby Inspektor miał pewność, że dany mieszkaniec nie jest zainteresowany tą inwestycją.
3. Ponadto Zamawiający wymaga, aby zgoda na wejście w teren zawierała zapis: Właściciel odpowiada za koszty poniesione przez Gminę Chełmiec na skutek wycofania zgody.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.
Zamawiający może unieważnić zapytanie bez podania przyczyny.

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dołączono mapy sytuacyjne.
Mapy należy traktować jako pomocnicze w celu zobrazowania zakresu realizacji zadania.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Kontakt:
Tel. kontaktowy 18 548 02 19 od godziny 8.00 do 15.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.