Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310 Radlin
powiat: wodzisławski
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924210
Województwo: śląskie
Miasto: Radlin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PZP.271.23.GKE.2024 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych w Radlinie
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH W RADLINIE - 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 924210, PZP.271.23.GKE.2024

Otwarcie ofert: Otwarcia : 14-05-2024 08:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924210
Składania : 14-05-2024 08:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
PZP.271.23.GKE.2024
WYKONANIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG POWIATOWYCH W RADLINIE
1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych w Radlinie, w zakres zamówienia wchodzi wykonanie linii na skrzyżowaniach i przejściach Rozliczenie będzie się odbywało powykonawczo, za faktycznie wymalowaną/ wyczyszczoną powierzchnię. Nadmienia się, że zakres wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie.Oznakowanie poziome Wykonawca powinien wykonać zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz.U.2019 Poz 2311 t.j. z dnia 26 listopada 2019 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019 Poz 2310 t.j. z dnia 26 listopada 2019 r.). Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu na drodze, w miarę możliwości w nocy, przy zastosowaniu odpowiedniego oznakowania ostrzegawczego oraz chroniącego świeżo umieszczone znaki. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni sprzęt umożliwiający wykonanie oznakowania posiadającego właściwości odblaskowe, a użyte materiały do znakowania powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań określających widzialność oznakowania w dzień i w nocy, szorstkość oraz grubość malowanych znaków.
2. Istotne warunki realizacji zamówienia:
1) Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14.06.2024 r.
2) Istotne elementy postępowania zostały określone we wzorze umowy (Załącznik nr 6);
3) Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy;
4) Kryterium Cena 100%;
5) Do postępowania nie zostaną dopuszczone podmioty, które w ostatnich 2 latach nie zrealizowały umowy zawartej z zamawiającym w terminie, z powodów leżących po stronie wykonawcy.
6) Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału
w postępowaniu:
Zdolność zawodowa:
Osoby biorące udział w postępowaniu, posiadające uprawnienia do:
- kierowania robotami w specjalności drogowej
- minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym;
Dokument potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu:
wykaz osób biorących udział w postępowaniu (Załącznik nr 4)
Zdolność techniczna:
wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drogach o wartości robót wykonanych w ramach tego zakresu na kwotę minimum 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, potwierdzone referencjami nie starszymi niż 2 lata od dnia złożenia oferty
Dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu:
wykaz doświadczenia (Załącznik nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie,
3. W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32/4590221
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Oferta - Wykonawca załącza wypełnioną Propozycję cenową - Załącznik nr 2 oraz Przedmiar do wyceny Załącznik nr 3. Znajdują się one w załącznikach do postępowania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i załączyć odpowiednie dokumenty. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14.06.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Zdolność zawodowa - Osoby biorące udział w postępowaniu, posiadające uprawnienia do: - kierowania robotami w specjalności drogowej - minimum 2 osoby z uprawnieniami do kierowania ruchem drogowym; Dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu: Wykaz osób - Załącznik nr 4 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i załączyć odpowiedni dokument. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Zdolność techniczna - Doświadczenie: - wykonanie oznakowania cienkowarstwowego na drogach o wartości robót wykonanych w ramach tego zakresu na kwotę minimum 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, potwierdzone referencjami nie starszymi niż 2 lata od dnia złożenia oferty Dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu: wykaz doświadczenia (Załącznik nr 5) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i załączyć odpowiedni dokument. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Wzór umowy oraz warunki realizacji zamówienia - Wzór umowy znajduje się w załącznikach do postępowania (Załącznik nr 6). Proszę się zapoznać i potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" i dołączyć odpowiedni dokument. (Zamawiający wymaga załączenia pliku) (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2) (Dz.U. 2023 poz. 1497). - Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Miasto Radlin
Józefa Rymera 15
44-310 Radlin
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.