Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski Starachowice Oddział: Urząd Miejski Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
tel. 41 322 10 24, 41 322 10 22, 22 101 02 02
projekty@starachowice.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924562
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 322 10 24, 4
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka Ul. Jana Kochanowskiego w Starachowicach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka Ul. Jana Kochanowskiego w Starachowicach załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 1 Opis przed [...].docx
Formularz ofertowy - [...].docx
1 usługa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Miejski w Starachowicach
Radomska 45
27-200, Starachowice (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Dokument nr: ID 924562

Otwarcie ofert: Otwarcia : 15-05-2024 11:05:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/924562
Składania : 15-05-2024 11:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Biuro Architekta Miejskiego Urzędu Miejskiego w Starachowicach na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy odcinka ul. Jana Kochanowskiego w Starachowicach" w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja osiedla Żeromskiego".
Opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1.
1. Wymagany termin wykonania zamówienia do 29.11.2024 r.
2. Cena ofertowa - wynagrodzenie wykonawcy.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianom.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty publiczno - prawne, w tym podatek VAT a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - koszty uzyskania przychodu i podatek dochodowy. Wszystkie ceny należy podać w PLN, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę zawierającą cenę ofertową brutto, w tym podatek VAT należy złożyć poprzez Platformę Zakupową Open Nexus (platformazakupowa.pl).
Termin złożenia ofert do 15.05.2024 r., godz. 11.00.
5. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium oceny ofert:
? cena ofertowa - waga kryterium -100 %
Za najbardziej korzystną zostanie uznana oferta, spełniająca warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia i która zawiera najniższą cenę ofertową.
Zamawiający nie przewiduje negocjacji ceny.
6. Informacja o osobach uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą.
Małgorzata Turaj - telefon - 41/ 322 10 24,
Marcin Bednarczyk - telefon - 41/322 10 22
e-mail: projekty@starachowice.eu
7. Projekt umowy.
1). Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
2). Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku gdy:
- inwestycja nie będzie realizowana lub jej wykonanie nie będzie leżało w interesie publicznym,
- wartość oferty przekroczy wielkość zarezerwowanych środków finansowych w budżecie.
Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Umowa - projekt
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.11.2024 r.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się na miejscu z zakresem prac mających na celu wykonanie przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 15.05.2024 r. do godz. 11:00.
Oferty niepotwierdzone lub złożone w innej formie niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus będą podlegać odrzuceniu.
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel...................
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Miejski Starachowice Oddział: Urząd Miejski Starachowice
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=seven_days

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.