Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa stałej konserwacji, wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii bram i...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa stałej konserwacji, wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii bram i drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: "TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ul. J.P. Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 22 547 88 17
sekretariatbzizp@tvp.pl
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/13005
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 22 547 88 17
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
postępowanie otwarte pn. Usługa stałej konserwacji, wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii bram i drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji w Warszawie
Opis postępowania: Informujemy o wszczęciu postępowania zakupowego w trybie postępowania otwartego, którego przedmiotem jest ,,Usługa stałej konserwacji, wykonywanie bieżących napraw oraz usuwanie awarii bram i drzwi automatycznych zainstalowanych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji w Warszawie na terenie Zakładu Głównego przy Ul. Woronicza 17, przy Placu Powstańców Warszawy 7 oraz w Zalesiu Dolnym przy Ul. Bukowej 10".

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zamieszczona jest na Platformie elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury".

Informacje o postępowaniu, wymagania Zamawiającego oraz sposób realizacji zamówienia zawarte są w opisie poniżej, wzorze Umowy oraz załącznikach do umowy. Wzór umowy oraz załączniki do umowy dostępne są dla Oferentów na Platformie w zakładce ,,Załączniki".

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Kontakt w sprawie umówienia terminu wizji lokalnej:
Paulina Gadomska, tel. 573 337 097, e-mail: paulina.gadomska@tvp.pl
Aleksandra Fajdek, tel. 786 886 025, e-mail: aleksandra.fajdek@tvp.pl
Aleksandra Łokietek, tel. 605 605 618, e-mail: aleksandra.lokietek@tvp.pl

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych w postępowaniu. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 15.05.2024 roku o godz. 14:30. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzu elektronicznym i zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat ,,Oferta została zapisana". Po upływie w/w terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe. Wykonawca składając ofertę akceptuje treść ,,Wzoru Umowy" na wykonanie przedmiotu zamówienia.

*Oprócz ceny netto za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w formie załącznika pdf lub jpg ofertę pisemną przygotowaną w oparciu o załącznik nr 7 do umowy - Formularz ofertowy, zawierający:

- kalkulację cenową;

- termin wykonania usługi (zgodnie ze Wzorem Umowy stanowiącym załącznik do postępowania)

- warunki płatności (30 dni od złożenia faktury VAT)

Ofertę należy załączyć w zakładce ,,Załączniki".

Całkowita cena netto za realizację całości przedmiotu zamówienia zaoferowana na Platformie, musi odpowiadać całkowitej cenie netto podanej w załączonej ofercie. W przypadku rozbieżności cenowych, o których mowa powyżej jako wiążąca zostanie uznana cena ofertowa netto wprowadzona na Platformie zakupowej. Po upływie w/w terminu, złożenie oferty i dokumentów na Platformie będzie niemożliwe. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o wadze 100 % jest całkowita cena netto. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Kontrahenta, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w rankingu złożonych ofert.

Osobą uprawnioną po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z Kontrahentami w sprawie niniejszego postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest : Zbigniew Wąsowicz, adres e-mail: zbigniew.wasowicz@tvp.pl

Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty:

1) Oferent może samodzielnie wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej całkowitej ceny netto za realizację całości przedmiotu zamówienia na formularzy elektronicznym.

2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki ,,Oferta".

3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki".

Oferent nie może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie wyznaczonego terminu do składania ofert.

Grupa asortymentowa:

Dokument nr: WNZ-000354/24

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/13005
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składanie ofert 2024-05-08 13:30 2024-05-15 14:30

Wymagania:
Warunki składania oferty w postępowaniu
Sposób składania ofert: Wartość
Rodzaj ceny: Cena netto
Wymóg składania ofert: Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą: 30 dni
Forma składania ofert/wniosków: Elektronicznie
Domyślna waluta: PLN

Kontakt:
"TELEWIZJA POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Zamawiający: Zakład Główny
Województwo: MAZOWIECKIE

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.