Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Zakup i dostawa odbojnic ściennych, przeciwuderzeniowych na bazie żywic modyfikowanych,...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa odbojnic ściennych, przeciwuderzeniowych na bazie żywic modyfikowanych, wyposażonych w stabilizatory U. V. i środki trudnopalne

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
powiat: Kielce
fax: 41/34-50-623, tel.: 41/36-71-301, tel. 41/36-71-269
renata.lastowska@wszzkielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: fax: 41/34-50-623, t
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach Ul. Grunwaldzka 45 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zakup i dostawę odbojnic ściennych, przeciwuderzeniowych na bazie żywic modyfikowanych, wyposażonych w stabilizatory U. V. i środki trudnopalne dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa osłon przeciwuderzeniowych na bazie żywic modyfikowanych, zawierające stabilizatory U.V. i środki trudnopalne.
2. Szczegółowy opis zawarty jest w Załączniku nr 2 (Formularz asortymentowo - cenowy)

Dokument nr: EZ/92/2024/RŁ

Specyfikacja:
Strona internetowa na której zostało opublikowane zaproszenie do składania ofert:
bip.wszzkielce.pl

Składanie ofert:
XI, Forma złożenia oferty:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej lub papierowej.
2. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres renata.lastowska@wszzkielce.pl jednym z dostępnych formatach danych .pdf, .doc , .xls lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Ofertę w postaci papierowej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony Ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce SEKRETARIAT z dopiskiem: ,,Zakup i dostawa odbojnic ściennych, przeciwuderzeniowych na bazie żywic do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach" z podaniem znaku sprawy EZ/92/2024/RŁ". Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.
4. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 14.05.2024 r. do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia:
1. DOSTAWA jednorazowa do magazynu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na koszt Wykonawcy do 20 dni kalendarzowych na podstawie zlecenia.

Wymagania:
3. Zamawiający zastrzega sobie, że:
a) może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny,
b) oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane,
c) w sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ).
d) może wezwać Wykonawców do wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących informacji zawartych w ofercie.
III. Wykaz wymaganych dokumentów, które razem stanowią kompletna ofertę;
1. Formularz oferty - Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
2. Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.
3. Aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wykazana do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.
V. Termin płatności:
Zamawiający płatności będzie regulował przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.
VI. Kryterium oceny ofert.
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie przedstawionych kryteriów: Cena-100 %
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.
VIII. Faktury elektroniczne
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ,,o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-piywatnym" (Dz. U. 2020R. póz. 1666) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do przedmiotowego zamówienia.

Kontakt:
Osoby upoważnione do kontaktu, adres do korespondencji:
Renata Łastowska - tel. 41/36-71-269, e-mail: renata.lastowska@wszzkielce.pl
Dział Zamówień Publicznych Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Ul Grunwaldzka 45,
25-736 Kielce

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.