Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie robót remontowo - budowlanych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie robót remontowo - budowlanych

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa SW Przedsiębiorstwo Państwowe
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa
powiat: Warszawa
budowlany@pgsw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
w ramach prowadzonego postępowania pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku wielofunkcyjnego mieszczącego kuchnię i jadalnię wraz z infrastrukturą techniczną, a także przebudowa wewnętrznej instalacji w kotłowni w Zakładzie Karnym w Trzebini" zaprasza do złożenia oferty.
1. Przedmiot zamówienia: ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa części budynku wielofunkcyjnego mieszczącego kuchnię i jadalnię wraz z infrastrukturą techniczną, a także przebudowa wewnętrznej instalacji w kotłowni w Zakładzie Karnym w Trzebini"
2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie kosztów prac poniesionych przez pracowników osadzonych zadeklarowanych w formularzu ofertowym, zatrudnionych przez Zamawiającego na podstawie skierowania do pracy, stanowiących min. 30% ogółu osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

Dokument nr: 02/05/24/BUD

Specyfikacja:
4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: budowlany@pgsw.pl

Składanie ofert:
6. Ofertę należy przesłać na adres mailowy/adres Zamawiającego - budowlany@pgsw.pl / Sekretariat PGSW Ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa do dnia 14.05.2024r. godz. 15:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji: roboty w kotłowni - do 31.10.2024r., całość robót - do 31.03.2025r.

Wymagania:
5. Kryteria wyboru ofert, wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca - stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - SWZ.
Oferty, które wpłyną na adres inny niż wyżej podany, nie będą uwzględniane.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny albo w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.
8. Do oferty należy dołączyć:
1) wypełniony, podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik do Zapytania ofertowego;
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 2b);
3) aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy;
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy;
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzjelenia zamówienia, oraz inne wymagane dokumenty (jeśli dotyczy).

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.