Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
6508z ostatnich 7 dni
23466z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Transport i dezynfekcja gazowa dokumentacji osobowo-płacowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Transport i dezynfekcja gazowa dokumentacji osobowo-płacowej

Data zamieszczenia: 2024-05-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Archiwum Państwowe w Radomiu
ul. Wernera 7
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 48 377-90-50,
kkurys@radom.ap.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 48 377-90-50,
Termin składania ofert: 2024-05-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i dezynfekcję gazową dokumentacji osobowo-płacowej
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest transport i dezynfekcja gazowa dokumentacji osobowo-
płacowej.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: DAG.230.35.2024

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy przesyłać na adres zamawiającego w formie tradycyjnej listownie, osobiście lub
elektronicznie na adres e-mail: kkurys@radom.ap.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 10.05.2024 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 17.06.2024 r.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Zapytanie ofertowe - do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki
określone przez zamawiającego.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej
oferty.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na realizację tego
zamówienia bez podawania przyczyny.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów
1. Wykonawca przedstawi niżej wymienione dokumenty:
? formularz ofertowy - załącznik nr 2.
2. Dokumenty są składane w formie tradycyjnej listownie, osobiście lub elektronicznie.
VIII. Ocena ofert i kryteria wyboru
1. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia, jaką wykonawca chce uzyskać za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i
prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.
3. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
według kryteriów: cena o wadze 100 %.
IX. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we
wzorze umowy - załącznik nr 3.
2. W przypadku, gdy wykonawca odstąpi od podpisania umowy, zamawiający może podpisać
umowę z kolejnym wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn
oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą.
4. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru wykonawcy, nie przewiduje
się postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej
oferty.

Kontakt:
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Do kontaktu w sprawie zamówienia upoważniony jest pan Konrad Kurys - tel. 48 377-90-50,
e-mail: kkurys@radom.ap.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.