Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Chojnowie
Pl. Zamkowy 1
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel. 765065451, tel. 664 338 113.
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 765065451, tel.
Termin składania ofert: 2024-05-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja publicznych instalacji oświetleniowych, serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego, które stanowi własność Gminy Miejskiej Chojnów, na terenie miasta Chojnowa. Ilość punktów oświetlenia drogowego 785 szt. (w tym 329 opraw ledowych) Zakres prac:
1.Oględziny sieci oświetlenia drogowego zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego,
2.Wykonanie niezbędnych pomiarów sieci oświetlenia drogowego,
3.Wymiana niesprawnych źródeł światła w godz.ch nocnych w celu uniknięcia załączenia całych obwodów oświetleniowych w dzień oraz strat energii elektrycznej, 4.Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany,
5.Lokalizacji i naprawy uszkodzonych linii kablowych i napowietrznych, wymiany uszkodzonych odcinków sieci,
6.Utrzymywanie osłon bezpiecznikowych i bezpieczników słupowych w należytym stanie technicznym,
7.Utrzymywanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów ( dławików, układów zapłonowych kondensatorów, kloszy, układów elektronicznych i innych elementów opraw Ledowych),
8.Wymiany uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach,
9.Wymiany uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz
dostosowania zabezpieczeń do poboru mocy,
10.Bieżącej kontroli i utrzymania rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich kontrolę i wymianę uszkodzonych elementów sterowania i zabezpieczających, 11 .Kontrolę prawidłowości czasów załączania oświetlenia oraz wymiany uszkodzonych przekaźników zmierzchowych i zegarów astronomicznych,
12.0dnawiania i uzupełniania brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo-zabezpieczeniowych,
13.Prowadzenia dokumentacji techniczno-ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12, 14.Utrzymanie opraw w należytej czystości,
15.Pro wadzenia serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,
16.Całodobowej obsługi za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiającej zgłaszanie reklamacji i informacjo o nieprawidłowościach w działaniu sieci oświetleniowej przez 7 dni tygodnia i 24 godz. na dobę,
17.Bezzwłocznego podjęcia działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych takich jak:
a) kolizja drogowa w wyniku której uszkodzeniu ulega sieć oświetleniowa,
b) stan sieci stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c) niesprawność fragmentów sieci stanowiących obszar zasilenia stacji transformatorowych 2070,4kV,
d) inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich,
18. Usuwania niesprawności punktów świetlnych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący:
a) 48 godzin w dni powszednie,
b) 48 godzin liczone od początku pierwszego dnia powszedniego po dniu ustawowo wolnym od pracy w przypadkach gdy usterka nastąpiła w dniu poprzedzającym dzień wolny,
19. Zawiadomienia Zamawiającego o awariach sieci oświetleniowej, których usunięcie w terminie określonym w § 2 ust. 18 jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
20. Zgłaszanie Zamawiającemu usuniecie niesprawności w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie,
21. Składanie Zamawiającemu co najmniej raz na kwartał raportu z wykonanych prac.

Dokument nr: RG.7226.59.2024

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Chojnowie, pl.Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pok. Nr 7, w dniu 13.05.2024r. godz. 11.00.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
6. Urząd Miejski w Chojnowie, pl.Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, pok. Nr 6, do 13.05.2024r. do godz. 10.30.

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin realizacji zamówienia: 01.05.2024r. do 30.04.2025r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: 12 m-cy
8. Warunki płatności: 21 dni.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

Uwagi:
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: 3.1 Kryteria oceny i ich znaczenie:
l)Cena oferty-...............100 %
2) Pozacenowe kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) ......................... - ........................... %;
b) ......................... - ........................... %;
c) ......................... - ........................... %;
d) ......................... - ........................... %;
3.2. Sposób dokonania oceny ofert i przydzjelenia punktów :..........................................

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Artur Krakowski tel. 664 338 113.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.