Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
21540z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Konserwacja klimatyzatorów

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacja klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie
ul. Kcyńskiej 36
89-200 Szubin
powiat: nakielski
tel. (52) 384 - 28 - 19 Fax.(52) 384 - 80 - 70,
sekretariat@szubin.oow.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Szubin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. (52) 384 - 28 -
Termin składania ofert: 2024-05-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia - DOSTAWA
2. Określenie przedmiotu zamówienia - konserwację klimatyzatorów w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie.
3. Podstawa świadczenia usług - umowa.

CPV: 39717200 - 3, 45331220 - 4

Dokument nr: 1267/2024

Otwarcie ofert: VII. Termin i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 15 maja 2024 r. o godz. 11:30.

Składanie ofert:
III. Miejsce i termin składania ofert Oferta powinna być złożona w sekretariacie Ośrodka za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego lub przesłana za pomocą poczty elektronicznej jako skan dokumentu opatrzony podpisem
Okręgowy Ośrodek Wychowawczy
w Szubinie
ul. Kcyńska 36 89 - 200 Szubin tel. (52) 384 - 28 - 19
mail: sekretariat@szubin.oow.gov.pl Regon 000321744, NIP 562-13-74-076
elektronicznym lub dokument w formacie PDF opatrzony podpisem elektronicznym, do dnia 15 maja 2024 r., do godz. 11.00.
IV. Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystej kopercie, zaadresowanej jak poniżej z adnotacją:
,, Oferta na konserwację klimatyzatorów"
VI. Adres składania oferty:
Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Szubinie
Ul. Kcyńska 36
89-200 Szubin
e-mail: sekretariat@szubin.oow.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
VIII. Termin wykonania zadania: do 31 maja 2027 r.

Wymagania:
I. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie zamówień do 130.000,00 zł netto.
6. Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowych: NIE.
7. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE
IX. Wadium: Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia w postaci wadium.
X. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia tych warunków:
1. Wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa tego wymagają.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada środki i wiedzę i doświadczenie jak i odpowiedni sprzęt do wykonania zadania.
3. Wykonawca oświadcza, że nie podlegam wykluczeniu/reprezentowany przeze mnie wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach ,o których mowa w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 ( Dz.U. z 2022 r poz.835 ) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy z którymi Ośrodek rozwiązał umowę na tego typu usługi z winy Wykonawcy.
5. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na druku oferty (Zał. nr 1)
XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Warunkach zamówienia niniejszego ogłoszenia.

Kontakt:
V. Osoby do kontaktu:
Jacek Błoch, tel. 52 3842819

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.