Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5839z ostatnich 7 dni
22744z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji robót budowlanych w toku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Usługa polegająca na wykonaniu inwentaryzacji robót budowlanych w toku

Data zamieszczenia: 2024-05-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 222 500 150
jmasiewicz@mon.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 222 500 150
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
BADANIE RYNKU
I. Departament Administracyjny MON, z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 218 zamierza zlecić usługę polegającą na wykonaniu w ciągu 60 dni kalendarzowych inwentaryzację robót budowlanych w toku.
III. Informacje niezbędne do przygotowania wyceny.
W związku z tym, że Zamawiający - Departament Administracyjny MON odstąpił od umowy której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynków kompleksu do obowiązujących przepisów ppoż. zaistniała konieczność przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy. Zakres robót obejmował:
1. branża ogólnobudowlana: dostosowanie pod względem podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki o odpowiedniej długości, wydzielenie z budynku stref pożarowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w ścianach oddzjelenia pożarowego stref pożarowych,
2. branża sanitarna: wykonanie systemu wentylacji pożarowej w klatkach schodowych, przedsionkach i szybach dźwigowych jako oddymianie grawitacyjne i system zapobiegania zadymieniu,
3. branża elektryczna: wykonanie instalacji zasilania wentylatorów wentylacji oddymiania oraz zasilaczy dla potrzeb instalacji teletechnicznych sterowania klapami oraz trzymaczami drzwiowymi wraz ze zmianą sposobu zasilania dźwigu dla potrzeb ekip ratowniczych,
4. branża teletechniczna: modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru poprzez montaż central sterujących urządzeniami wentylacji mechanicznej oraz klapą dymową, napędami otwarcia drzwi oraz napędami otwarcia okna, instalację modułów wejść/wyjść na pętlach central SAP pod trzymacze drzwiowe i klapy ppoż., dobór i lokalizację trzymaczy drzwiowych i przycisków oddymiania, wysterowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego.
Kontrakt opiewał na kwotę około 11 mln zł brutto i został zrealizowany w około 85 %. Celem inwentaryzacji jest:
1. wskazanie zakresów robót w całości zakończonych,
2. wskazanie zakresów robót niezakończonych wraz z ustaleniem stanu zaawansowania,
3. ocena wykonanych robót pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną oraz ich jakości,
4. ustalenie zakresu robót niezbędnych do wykonania. Inwentaryzację należy przeprowadzić na podstawie:
1. dokumentacji projektowej, której nadano klauzulę ,,zastrzeżone", wykonanej dla branż: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej,
2. kosztorysów powykonawczych robót zrealizowanych i rozliczonych w poszczególnych branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, którym nadano klauzulę ,,zastrzeżone",
3. wykonanego przez Wykonawcę roboczego zestawienia robót wykonanych i rozliczonych, robot wykonanych i nierozliczonych oraz robót pozostałych do wykonania,
4. wizji lokalnej.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji Wykonawca opracuje i przekaże Zamawianemu szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w tym:
1. kosztorysy powykonawcze robót zrealizowanych i nierozliczonych, odrębnie dla każdej z branż budowlanych, którym należy nadać klauzulę ,,zastrzeżone",
2. kosztorysy inwestorskie robót pozostałych do wykonania, odrębnie dla każdej z branż budowlanych, którym należy nadać klauzulę ,,zastrzeżone".

Składanie ofert:
IV. Szacunkową wartość wykonania usługi, zgodnie z tabelą, proszę przesłać do dnia 14 maja 2024 r. na adres e-mail: jmasiewicz@mon.gov.pl.
netto brutto stawka VAT
Wykonanie inwentaryzacji wraz z dokumentacją

Wymagania:
II. Warunkiem realizacji usługi przez Wykonawcę jest:
1. Spełnianie wymagań ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone".
2. Posiadanie akredytowanego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli minimum ,,zastrzeżone", spełniającego wymagania określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.) i rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. nr 159, poz. 948).
3. Skierowanie do realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy), o którym mowa w art. 21 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.) lub ważne poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2020 poz. 1256)
V. Niniejsze badanie rynku stanowi element szacowania wartości zamówienia i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.