Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1469z dziś
7759z ostatnich 7 dni
24524z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Przetargi z województw:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2024-05-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku
ul. Plażowa 8
43-370 Szczyrk
powiat: bielski
Tel. + 48 33 817 84 41
przetargi.szczyrk@cos.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Szczyrk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. + 48 33 817 84
Termin składania ofert: 2024-05-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zaplecza socjalno-technicznego zespołu skoczni narciarskich Skalite Ul. Deptak nad Żylicą (budynki typu Junior - 2 obiekty)"
II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę części istniejących nadziemnych kondygnacji o konstrukcji szkieletowej - drewnianej dla dwóch budynków. Istniejący budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej mieszanej tj. część przyziemia murowana, parter wraz z antresolą o konstrukcji szkieletowej drewnianej.
Projektowana przebudowa winna uwzględniać zachowanie niżej wymienionych parametrów technicznych istniejących obiektów:
- pow. zabudowy: 66,0 m2
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2 + antresola

Zaprojektowany budynek winien zachować wielkość kubatury zewnętrznej przy uwzględnieniu zmiany bryły budynków, układu wewnętrznego ścian i remontu fundamentów.
Lokalizacja: działka nr 1823/3 w Szczyrku.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
ETAP I - Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU)
ETAP II - Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektów technicznych branżowych).
Zadania określone w etapie II obejmują wykonanie:
1. Dokumentacji architektonicznej w zakresie:
- inwentaryzacji stanu istniejącego,
- koncepcji,
- projektu budowlanego wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- projektów technicznych wraz z koniecznymi uzgodnieniami,
- dokumentacji kosztorysowej,
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowę).
2. Dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie:
- ekspertyz technicznych istniejącego posadowienia,
- projektów technicznych.
3. Dokumentacji branżowej elektrycznej:
- projekt techniczny zawierający: instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych, ppoż, RTV, LAN oraz projektu fotowoltaiki wraz z koniecznymi uzgodnieniami
4. Dokumentacji branżowej instalacyjnej:
- projekty PT instalacji: wod-kan, c.o., źródła ciepła wraz z przyłączami (pompa ciepła lub rekuperacja)
- projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
5. Mapy do celów projektowych
6. Badań geologicznych (opinii geotechnicznej)

Dokument nr: SZ.DZP.271.2.28.2024/MSz

Specyfikacja:
VI: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące przedmiotowego zapytania: https://bip.cos.pl/42/szczyrk

Składanie ofert:
VII: TERMIN SKŁADANIA ofert upływa: 14.05.2024r. do godz. 09:00

VIII: W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem prosimy o sporządzenie oferty na załączniku nr 1 i przesłanie w postaci elektronicznej w formie plików PDF, na adres przetargi.szczyrk@cos.pl opisaną ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę zaplecza socjalno-technicznego zespołu skoczni narciarskich Skalite Ul. Deptak nad Żylicą (budynki typu Junior - 2 obiekty).

Miejsce i termin realizacji:
II.1.3) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
ETAP I - do dnia 29.05.2024r.
ETAP II - do dnia 23.08.2024r.

Wymagania:
II.1.1) Rodzaj zamówienia: Usługa
Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację PFU zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2458),
2. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj.Dz. U. z 2021r. poz. 2454),
3. PFU stanowić ma kompletny i wystarczający dokument opisujący przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych - na roboty budowlane.
III: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Oferta musi zawierać:
o Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do zapytania.
o Załącznik nr 2 oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
IV: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Powyższe zapytanie prowadzone jest bez zastosowania rygorów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

V: KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze oferty zadecyduje: cena -100% obejmująca cały przedmiot zamówienia.
IX: Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2024

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.